Nařízení Komise (ES) č. 730/2006

Jedná se o nařízení ze dne 11. května 2006 o klasifikaci vzdušného prostoru a o přístupu letů podle pravidel pro let za viditelnosti nad letovou hladinu 195.

 

Tímto nařízením se zavádí harmonizovaná klasifikace v ICAO EUR vzdušném prostoru, která se musí používat nad letovou hladinou 195, a stanovují se jím harmonizované požadavky pro přístup letů podle pravidel pro let za viditelnosti v tomto vzdušném prostoru.

 

Tímto nařízením členské státy klasifikují veškerý vzdušný prostor nad letovou hladinou 195 jako vzdušný prostor třídy C.

 

Nařízení stanoví možnost vyhrazení vzdušného prostoru nad FL195 pro lety VFR a zároveň možnost povolit odpovědným stanovištěm letových provozních služeb lety VFR nad FL285.

 

Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.

Výběr jazyka česky english