Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005

Jedná se o nařízení ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru.

 

Nařízení posiluje a harmonizuje uplatňování koncepce pružného užívání vzdušného prostoru (vycházející z postupů ICAO) v rámci SES - rozšiřuje nařízení (ES) č. 549/2004.

 

Nařízení stanoví mj. zásady pro koordinaci mezi civilními a vojenskými orgány, pro vyhrazení vzdušného prostoru různými uživateli a dále pro zachování konzistentnosti mezi uspořádáním vzdušného prostoru, uspořádáním toku letového provozu a letovými provozními službami.

 

Nařízení stanoví tři úrovně uspořádání vzdušného prostoru, které jsou chronologicky aplikovány: 

  • strategické uspořádání vzdušného prostoru
  • předtaktické uspořádání vzdušného prostoru
  • taktické uspořádání vzdušného prostoru


Nařízení stanoví povinnost provádění hodnocení bezpečnosti.


Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.

Výběr jazyka česky english