Nařízení Komise (ES) č. 1794/2006

Jedná se o nařízení ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby. Toto nařízení se vztahuje na letové navigační služby poskytované poskytovateli letových provozních služeb určenými v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 550/2004 a poskytovateli meteorologických služeb, pokud jsou určeni v souladu s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení, pro potřeby všeobecného letového provozu v rámci regionů EUR a AFI stanovených Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), ve kterých členské státy zodpovídají za poskytování letových navigačních služeb.

 

Nařízení definuje a rozvádí tato ustanovení:

 

  • Zásady systému poplatků
  • Stanovení oblastí zpoplatnění
  • Náklady na poskytování letových navigačních služeb, jejich výpočet, přidělování a transparentnost
  • Financování poskytování letových navigačních služeb prostřednictvím poplatků za ně - výpočet poplatků, výjimky z poplatků, výběr poplatků, aj.

 

Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.

 

Výběr jazyka česky english