Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004

Jedná se o nařízení ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (označováno jako nařízení o poskytování služeb).

 

Důležitá ustanovení:

 

  • Stanovení úkolů vnitrostátních dozorových orgánů
  • Postup EK pro implementaci bezpečnostních předpisů ESARR
  • Povinnost EK předložit EP a Radě návrh jednotného způsobu licencování řídících letového provozu
  • Povinnost ustanovení společných požadavků pro poskytování letových navigačních služeb
  • Vydávání osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb
  • Povinnost států pověřovat organizace poskytováním služeb - letových provozních, meteorologických
  • Povinnost upravit dohodou vztahy mezi vojenskými a civilními leteckými orgány
  • Povinnost poskytovatelů letových navigačních služeb zachovávat průhlednost účetních výkazů, zveřejnit výroční zprávu a podrobit se nezávislému auditu
  • Pravidla stanovení a přezkumu poplatků za služby a kontroly ze strany EK
Od svého uveřejnění bylo toto nařízení změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1070/2009.


Všechny jazykové verze tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.


Odkazy na změny a konsolidované verze tohoto nařízení jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce "Související dokumenty".

Výběr jazyka česky english