CS-Definice (Definice a zkratky)

Konsolidované znění CS-Definice

Konsolidované znění obsahuje všechna níže uvedená rozhodnutí k CS-Definice.První vydání

Rozhodnutí č. 2003/11/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 5. listopadu 2003

o definicích a zkratkách používaných v certifikačních specifikacích pro výrobky, letadlové části a zařízení ("CS-Definice").


Amendment 1

Rozhodnutí č. 2007/016/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 7. prosince 2007,

kterým se mění rozhodnutí č. 2003/11/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 5. listopadu 2003 o definicích a zkratkách používaných v certifikačních specifikacích pro výrobky, letadlové části a zařízení ("CS-Definice").


Amendment 2

Rozhodnutí č. 2010/014/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 16. prosince 2010,

kterým se mění rozhodnutí č. 2003/11/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 5. listopadu 2003 o definicích a zkratkách používaných v certifikačních specifikacích pro výrobky, letadlové části a zařízení ("CS-Definice").

Přílohy těchto rozhodnutí jsou zapracovány v konsolidovaném znění CS-Definice, které naleznete výše.

 

 

Výběr jazyka česky english