Práva cestujících při přerušení leteckého provozu vinou tzv. vyšší moci – např. přírodních vlivů (sopečná činnost) apod.

Cestující, jejichž let je vinou zásahu tzv. vyšší moci (např. tedy kvůli sopečnému prachu či jiných povětrnostních podmínek neslučitelných s uskutečněním letu) zrušen či zpožděn, mají podle evropské legislativy právo na poskytnutí určité péče (dle Nařízení 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů).

To se týká jak cestujících pravidelnými linkami leteckých dopravců, tak cestujících, jejichž let je součástí zájezdu, který zakoupili jako součást balíčku od cestovní kanceláře. Pokud byl zrušený let součástí zájezdu, cestující mají ještě větší práva než u zrušených samostatných letů. Podle Směrnice 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, která je převedena do českého občanského zákoníku, mají dokonce právo na vrácení ceny celého zájezdu, pokud se neuskuteční, a na asistenci v místě pobytu, kde uvízli, tedy bezplatné poskytnutí stravy, pití a vhodného ubytování na jeden a v případě potřeby i na víc dní.
 

1. Práva cestujících při zrušení letu:

Cestující má podle platných právních předpisů právo vybrat si buď přesměrování na nejbližší možný let, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení ceny letenky, případně poměrné částky z ceny zpáteční letenky. Volba varianty je plně na cestujícím a letecký dopravce má povinnost mu tuto volbu poskytnout.

A. Vrácení pořizovací ceny letenky 

Pokud si cestující vybere odstoupení od smlouvy a vyplacení peněz za pořizovací cenu letenky, letecký dopravce tak naplní svou povinnost a nadále již nemá vůči cestujícímu jiné povinnosti či odpovědnost za poskytnutí další péče.


B. Přesměrování (čili náhradní let)

Pokud si cestující vybere možnost přesměrování letu, mají cestující nárok na poskytnutí občerstvení a 2 telefonických hovorů, odeslání 2 e-mailových či faxových zpráv. Pokud je odlet náhradního letu naplánován na některý z následujících dnů, má cestující nárok i na  ubytování a transfer z letiště do místa ubytování a zpět.


Je třeba dodat, že letecká společnost či cestovní kancelář může klienta přesměrovat i jiným způsobem než leteckou dopravou. Může ho do cíle dopravit i jiným druhem dopravy (vlakem, autobusem apod.).


Za předpokladu, že cestující zvolí možnost vrácení peněz za letenku a dopravu do své cílové destinace si zařídí sami, protože se chtějí dostat domů co nejrychleji a čekání na další možný letecký spoj by bylo dlouhé, nemají právo na žádnou pomoc od letecké společnosti (ani na proplacení nákladů za cestu). Jak bylo zmíněno výše, takoví cestující mají  právo na vrácení pořizovací ceny letenky.


C. Právo na informace

Letecké společnosti jsou povinny pravdivě informovat cestující o všech jejich právech formou písemného oznámení, předáním letáku, na kterém jsou vyjmenována pravidla pro pomoc cestujícím a náhradu škody a kontakt na vnitrostátní orgán, u kterého je možno případně podat stížnost.
2. Práva cestujících při zpoždění letu:


Práva cestujících při zpoždění letu jsou za daných okolností obdobné - též má podle platných právních předpisů právo na poskytnutí občerstvení a 2 telefonických hovorů, odeslání 2 e-mailových či faxových zpráv a pokud je odlet zpožděného letu naplánován na některý z následujících dnů, má cestující nárok i na  ubytování a transfer z letiště do místa ubytování a zpět. Právo na nabídku možnost vrácení pořizovací ceny letenky (namísto čekání na realizaci opožděného letu) má však cestující až po 5 hodinách zpoždění.

Pro shrnutí lze tedy uvést, že i navzdory výjimečným okolnostem způsobených vyšší mocí mají cestující leteckou dopravou nárok na poskytnutí určité péče.

Nemají však nárok na paušální náhradu škody, tedy na dodatečnou finanční kompenzaci za neuskutečněný let, která se pohybuje ve výši 250 až 600 euro v závislosti na délce letu. Na toto odškodnění má cestující právo za běžných okolností, kdy je let zrušen z důvodů vzniklých na straně dopravce, tedy nikoliv na základě okolností, které letecký dopravce nemůže ovlivnit.

Naplnění práv cestujících zakotvených v Nařízení 261/2004 mohou uplatnit všichni cestující, kteří odlétají z letiště umístěného na území členského státu EU (s jakýmkoliv dopravcem), ale i cestující, kteří odlétají z „nečlenské“ země, pokud je zároveň dopravce, který jejich let realizuje, dopravcem, jemuž byla provozní licence udělena členským státem EU. Aerolinky se nemohou nijak vyvázat ze svých povinností a zbavit se jich, a to ani žádnými smluvními doplňky ve svých všeobecných obchodních podmínkách. Nařízení je tedy platné pro všechny dopravce se sídlem v EU, včetně nízkonákladových. Rovněž se týká dopravců se sídlem mimo EU, pokud jejich daný letí z letiště na území EU.Jaký je možný postup, pokud letecká společnost nebude dodržovat Vaše práva?

V první řadě je dobré kontaktovat dopravce. Pokud máte i nadále problémy při vymáhání svých práv v letecké dopravě, můžete si stěžovat – především u svého národního dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro civilního letectví. Pokud potřebujete operativní pomoc v zahraničí, je dobré kontaktovat místní orgán, který je odpovědný za prosazování Nařízení 261/2004 a může učinit okamžité kroky. Jejich seznam najdete pod odkazem:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

Pro stížnost leteckému dopravci můžete využít formulář, který najdete pod odkazem: http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_cs.pdf

Stejný formulář můžete použít pro zaslání stížnosti Úřadu pro civilní letectví, pokud Vám letecký dopravce neposkytne odpověď nebo pokud nejste s jeho odpovědí spokojeni.

Jak postupovat v případě reklamace zájezdu?

Spotřebitelé, kteří se domnívají, že jsou oprávněni si stěžovat na organizátora zájezdu, který je usazen v Evropské unii nebo zde provozuje činnost, by měli reklamaci nejprve předložit organizátorovi. Pokud Vám organizátor neposkytne odpověď nebo pokud nejste s jeho odpovědí spokojeni, můžete předložit kopii své reklamace vnitrostátnímu orgánu odpovědnému za prosazování právních předpisů. Seznam příslušných vnitrostátních orgánů je uveden pod odkazem:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:169:0001:0054:CS:PDF

Pokud máte potíže nebo potřebujete informace či podporu při uplatňování svých práv, můžete kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum (http://www.coi.cz/cs/esc-2/o-nas.html) nebo národní správní úřad. Evropské spotřebitelské centrum je spolufinancováno Evropskou komisí v každé zemi EU, Norsku a na Islandu.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Výběr jazyka česky english