Postup pro pronájem letadel s posádkou (wet lease out) mezi českým provozovatelem JAA a právnickou nebo fyzickou osobou jinou, než je provozovatel JAA

Všeobecně
Níže uvedené podmínky stanovila SLP na základě zákona č.49/1997 Sb., zákona č.146/2000 Sb., ustanovení JAR-OPS 1/3.165(c) a Dokumentu ICAO 9760. Pro účely této žádosti je kandidát na členství v JAA považován ÚCL za nečlenský stát JAA a musí být splněny podmínky ustanovení JAR-OPS 1/3.165(c)(4).
- Pronajímatel zůstává provozovatelem letadla a musí letadlo provozovat v souladu s požadavky a podmínkami svého AOC,
- Dozor nad údržbou a provozem letadla provádí ÚCL ČR,
- Pokud je součástí žádosti i žádost o změnu provozní specifikace, je nutné ji předložit nejméně 30 dní před datem zamýšleného pronájmu.

Obsah žádosti o pronájem letadla s posádkou
- Obchodní název a adresa nájemce,
- Typ, výrobní číslo a rejstříková značka letadla (letadel),
- Délka pronájmu, popis provozu,
- Kopie smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem v originálu a s ověřeným českým překladem.

Obsah smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem
- Název a adresa nájemce,
- Typ, výrobní číslo a rejstříková značka letadla (letadel),
- Doba trvání nájmu,
- Způsob zajištění údržby.

Smlouva dále musí obsahovat ustanovení o tom, že:
- Dozor nad údržbou a provozem provádí ÚCL ČR a nájemce mu umožní provádět tento dozor v plném rozsahu,
- Pronajímatel dodá letadlo s posádkou, údržbou a zákonným pojištěním odpovědnosti za škody,
- Případné doplnění posádek pronajímatele o jiné členy létajícího personálu podléhá schválení ÚCL ČR a je možné jen při splnění podmínek, které ÚCL ČR stanoví,
- Pronajímatel je povinen provádět údržbu a provoz letadla podle předpisů JAR a nájemce je povinen tuto skutečnost respektovat,
- Při provozu pronajatého letadla nebudou překročeny normy letového zatížení posádek společnosti pronajímatele.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

květen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Výběr jazyka česky english