Postup pro nájem letadel s posádkou (wet lease-in) mezi českým provozovatelem JAA a právnickou nebo fyzickou osobou jinou, než je provozovatel JAA

Všeobecně
Níže uvedené podmínky stanovila SLP na základě zákona č.49/1997 Sb., zákona č.146/2000 Sb., ustanovení JAR-OPS 1/3.165(c)(2)(D) a Dokumentu ICAO 9760.
- Tento druh nájmu je určen k pokrytí kapacitních potřeb nájemce, který provozuje letadlo (letadla) obdobného typu nebo verze zapsané v Leteckém rejstříku ČR,
- Pro účely této žádosti je kandidát na členství v JAA považován ÚCL za nečlenský stát JAA a musí být splněny podmínky ustanovení JAR-OPS 1/3.165(c),
- Smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem bude uzavřena na dobu max. 1 roku,

Obsah žádosti o nájem letadla s posádkou
- Název a adresa pronajímatele,
- Typ, výrobní číslo, rejstříková značka a stát zápisu letadla (letadel) do leteckého rejstříku,
- Doba trvání nájmu,
- Písemný souhlas Leteckého úřadu státu pronajímatele s uvažovaným pronájmem,
- Zpráva nájemce o jím provedeném auditu u pronajímatele, obsahující informace o jeho letovém provozu, technickém stavu letadel, organizaci letového provozu a údržby ve vztahu k předpisům JAR,
- Kopie Osvědčení leteckého provozovatele pronajímatele,
- Kopie Osvědčení o zápisu do rejstříku,
- Kopie Osvědčení letové způsobilosti,
- Kopie Osvědčení hlukové způsobilosti,
- Kopie Osvědčení o pojištění zákonné odpovědnosti,
- Kopie smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem v originálu a s ověřeným českým překladem.

Obsah smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem
- Název a adresu pronajímatele,
- Typ, výrobní číslo, rejstříková značka a stát zápisu letadla (letadel) do leteckého rejstříku,
- Doba trvání nájmu,
- Název předpisu, podle kterého je prováděna údržba letadla.

Smlouva dále musí obsahovat ustanovení o tom, že:
- Dozor nad údržbou a provozem si podrží Letecký úřad státu pronajímatele,
- Pronajímatel dodá letadlo s posádkou, údržbou a zákonným pojištěním odpovědnosti za škody,
- Pronajímatel je povinen zajistit, aby normy pro provoz a údržbu byly rovnocenné požadavkům předpisů JAR a nájemce je povinen tuto skutečnost sledovat,
- Nájemce odpovídá za to, že při provozu pronajatého letadla nebudou překročeny normy letového zatížení posádek společnosti nájemce,
- Pronajímatel souhlasí s prováděním namátkových kontrol posádky, letadla, letového a technického zázemí inspektory ÚCL ČR s tím, že toto oprávnění neomezuje. Letecký úřad státu zápisu letadla do LR v jeho právech a povinnostech, ani jej nezbavuje odpovědnosti.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

květen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Výběr jazyka česky english