Postup na udělení opakované výjimky pro kluzáky L-13, L-13 A Blaník s náletem do 4 000 letových hodin

 

(1.11.2010)

 

Postup na udělení opakované výjimky Úřadu pro civilní letectví ČR v souladu s článkem 14, odst. 4, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z plnění požadavku AD EASA 2010-0185-E týkajícího se zastavení provozu kluzáků L-13 a L-13 A BLANÍK

 

Důvod: AD EASA 2010-0185-E byl dne 3.9.2010 zastaven provoz všech kluzáků L-13 a L-13 A z obavy z možného výskytu únavových trhlin v pásnici nosníku křídla. Z pohledu ÚCL jsou tímto rozhodnutím poškozeni provozovatelé jednak novějších kluzáků s náletem pod základní životností, a dále ti provozovatelé, kteří vedli přesné záznamy o provozu a dodržovali výrobcem předepsané spektrum letů. Vzhledem k současnému stavu věci musí být při udělení výjimky i přihlédnuto ke skutečnosti, že celý případ je v řešení, kdy hlavním cílem je stanovení způsobu, jak prokázat další bezpečný provoz kluzáku s vyčerpáním jeho inherentní životnosti při uvážení všech rozdílných aspektů jeho provozu a tedy různých zatěžujících spekter. Vzhledem k předpokládanému časovému období, během kterého bude držitelem TC zpracován postup na bezpečné posouzení stavu konstrukce kluzáku, je výjimka navržena na dobu max. pěti měsíců. Základem pro udělení výjimky je předešlé AD EASA 2010-0160-E.

 

Podmínky výjimky:

Na základě jednání s držitelem typového osvědčení Aircraft Industries, a.s. byly stanoveny níže uvedené podmínky pro udělení výjimky:

 

1.      Na kluzáku byla od 18.6.2010 provedena inspekce v souladu s AD EASA 2010-0160-E čl. (3) resp. podle Mandatory Bulletinu No. L13/109a a nebyly nalezeny žádné trhliny. Prohlídka musí být zapsána do provozních technických dokladů kluzáku.

2.      Provozovatel kluzáku zjistil na základě záznamů z provozu kluzáku jeho aktuální spektrum provozu týkajících se údajů, požadovaných AD EASA 2010-0160-E, čl. (6).

3.      Údaje o spektru provozu, požadované Závazným bulletinem ZB L13/109a byly od 18.6.2010 alespoň jedenkrát zaslány držiteli TC, Aircraft Industries, a.s.

4.      Kluzák vyhovuje ve všech požadovaných hodnotách předepsaného spektra provozu dle AD EASA 2010-0160-E, čl. (6).

5.      Jestliže je celkový nálet kluzáku menší, než je 2.000 letových hodin, a zároveň je některá hodnota požadovaného spektra provozu překročena, je povolen provoz kluzáku jen na základě vyjádření Aircraft Industries, a.s., přičemž vyjádření poskytnutá na základě AD EASA 2010-0119-E resp. AD EASA 2010-0122-E mohou být považována za platná.

6.      Kluzák nesmí mít celkový nálet vyšší než 4.000 letových hodin, a to i v případě, že hodnoty jeho spektra provozu vyhovují požadavkům AD EASA 2010-0160-E. Rovněž tak nesmí být provozován kluzák nad 4.000 letových hodin, i když by byl na základě ZB L13/104 nebo vyjádřením Aircraft Industries, a.s. podle AD EASA 2010-0119-E resp. AD EASA 2010-0122-E povolen jeho provoz na vyšší počet letových hodin.

7.      Je zakázán akrobatický provoz kluzáku v souladu s AD EASA 2010-0160-E, čl. (1).

8.      Je upravena letová příručka kluzáku v souladu s AD EASA 2010-0160-E, čl. (2).

9.      Jsou povoleny maximálně jednootočkové vývrtky pro účely výcviku podle schválené osnovy.

10.  Pro kluzáky, které byly importovány do České republiky, platí tato výjimka pouze tehdy, jestliže jejich celkový nálet nepřekročil 2.000 letových hodin a splňují všechny ostatní vztahující se požadavky na udělení této výjimky.

11.  Žádná z výše uvedených podmínek nesmí být překročena během celé doby platnosti opakované výjimky.

12.  Tato výjimka je platná pouze pro provoz nad územím ČR.

 

 

Pro urychlené zpracování žádosti využijte tento formulář a žádost zašlete na e-mailovou adresu blanik@caa_cz.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english