Podmínky pro schválení provozu RVSM

1. Podání žádosti o schválení provozu RVSM

 

Žadatel podá žádost o schválení provozu RVSM na sekci letovou a provozní na adresu:

 

Úřad pro civilní letectví ČR

Sekce letová a provozní

Letiště Ruzyně

160 08 Praha 6                                                                                                                          

 

Žádost o schválení provozu RVSM posuzuje ÚCL z hlediska:

 

o         Letové způsobilosti       (sekce technická)

o         Provozních postupů            (sekce letová a provozní)

o         Výcviku letových posádek      (sekce letová a provozní)

 

Žádost musí obsahovat následující přílohy:

 

o         Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného letadla pro provoz RVSM, včetně plnění požadavků na její zachování, včetně systému údržby pro provoz RVSM

o         MEL

o         Provozní postupy pro provoz RVSM

o         Osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz RVSM

o         Doklad o provedeném výcviku letových posádek pro provoz RVSM

 

 

2. Přijatelné způsoby průkazu pro schválení provozu RVSM

 

ÚCL ČR doporučuje použít následující přijatelné způsoby průkazu (AMC/TGL/AIC) pro schválení provozu RVSM :

 

o         JAA TGL No.6 - Guidance Material on the Approval of Aircraft and Operators for Flight in Airspace above FL 290 where a 300 m (1000 ft) Vertical Separation Minimum is Applied v anglickém jazyce

 

o         JAA TGL No. 26 - Guidance Document for MEL Policy - pouze v anglickém jazyce 

 

o         ICAO Doc 7030 - EUR Regional Supplementary Procedures (SUPPS), zejména Kapitola 2 Flight Plans a Kapitola 4 Navigation zde

 

 

3. Obsah přílohy k žádosti z hlediska letové způsobilosti

    

Žadatel musí prokázat, že:

o         Specifikovaná letadla jsou typu a modelu, který splňuje kritéria RVSM

o         Specifikovaná letadla byla kontrolována a je-li o požadováno, modifikována podle příslušného servisního bulletinu

o         Pro specifikovaná letadla je zařazen příslušný doplněk do AFM , týkající se jeho způsobilosti pro provoz RVSM

o         Pro zachování letové způsobilosti pro provoz RVSM jsou ve formě příslušných změn / doplňků zařazeny instrukce do:

-          Maintenance Manual

-          Structural Repair Manual

-          Standard Practices Manual

-          Illustrated Parts Catalogue

-          Maintenence Schedule

-          MEL

 

Podrobné požadavky viz: JAA TGL No.6  Kapitola 9 Airworthiness Approval a Kapitola 10 Continued Airworthiness (Maintenance Procedures)

 

Pozn:  Letadla pro provoz RVSM musí být rovněž vybavena systémem ACAS II

 

 

4. Obsah přílohy k žádosti z hlediska provozních postupů

 

Provozní postupy pro provoz RVSM ve formě, v jaké budou následně zařazeny do Provozní příručky se zaměřením na:

 

a) Všeobecně

-          Definice RVSM

-          Vybavení  příslušného typu letadla pro provoz RVSM

 

b) Normální postupy

-          Plánování letu

-          Předletové postupy

-          Postupy před vstupem do prostoru RVSM

-          Postupy za letu v prostoru RVSM

-          Postupy po provedeném letu

-          Použitá frazeologie pro provoz RVSM

 

Zpracovat v souladu s :

 

§          ICAO Doc 7030 -   Kapitola 2 Flight Plans  (vyplňování ATC FPL při plánování letu)

§          JAA TGL No. 6 -  Kapitola 11 Operational Approval a zejména navazující Appendix  4  Training Programmes and Operating Practices and Procedures

 

Pozn:    Do postupů za letu v prostoru RVSM nutno rovněž uvést, že při dosahování povolené FL nesmí být posledních 1000 ft stoupáno / klesáno větší vertikální rychlostí než 1 000 ft/min.

 

c.)  Abnormální postupy

Zpracovat v souladu s :

 

§          JAA TGL No.6 - Apendix 4, ustanovení 5.2 Contingency Procedures after entering RVSM airspace

 

 

5.  Obsah přílohy k žádosti z hlediska výcviku letových posádek pro provoz B-RNAV

 

Osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz RVSM,

jež budou součástí OM-D zpracovat v souladu s:

    

§          JAA TGL No.6 - Kapitola 7 Special Emphasis Items: Flight Crew Training

 

 

6.  Monitorování přesnosti dodržování přidělené FL

 

Pokud provozovatel vyhoví výše uvedeným požadavkům, schválí sekce letová a provozní provoz RVSM ( provedení zápisu do Provozní specifikace k AOC nebo k Povolení pro provoz letadel pro vlastní potřebu atd.) a může provozovatel zahájit letové monitorování přesnosti dodržování přidělené FL.

Podrobnosti ohledně monitorování a posledních novinek pro provoz RVSM zde

 

Letové ověření formou monitorování přesnosti přidělené FL musí provozovatel provést na 25% letadel z celkového počtu stejného typu, avšak nejméně na 3 letadlech. U provozovatelů se 3 a méně letadly musí provést letové ověření na všech letadlech.

Před započetím letového ověřování formou monitorování přesnosti přidělené FL vyplní a odešle provozovatel na EUROCONTROL User Support Cell USC FORM F1 na každé letadlo a USC FORM F2 viz následující:

 

USC FORM 1

 

USC FORM 2

 

WAKE TURBOLENCE REPORT FORM

 

 

7.  Hlášení výskytu nedostatečného dodržení výšky

 

Provozovatel schválený pro provoz RVSM má za povinnost hlásit ÚCL do 72 hodin případný výskyt nedostatečného dodržení výšky v případech kdy :
- TVE bude rovno nebo větší než +/- 90m (+/- 300ft)
- ASE bude rovno nebo větší než +/- 75m (+/- 245ft)
- Odchylka od přidělené výšky bude rovna nebo větší než +/- 90m (+/- 300ft)

 

Toto hlášení musí provozovatel doložit předběžnou analýzou příčiny a opatřením pro zabránění opakování výskytu.


Pozn.: TVE-Total Vertical Error, ASE-Altimetry System Error (dle terminologie JAA TGL  No.6).

 

Upozornění

 

Příslušné letadlo může letět ve vzdušném prostoru RVSM, pokud toto letadlo je pro tento druh provozu způsobilé a provozovatel je pro tento druh provozu schválen.

 

a)  Z tohoto důvodu se požaduje, aby provozovatel, který je již pro provoz RVSM schválen a žádá o zapsání nového, ale jiného typu letadla, předložil:

 

o         Doklady potvrzující letovou způsobilost nového typu letadla pro provoz RVSM , včetně plnění požadavků na její zachování

o         MEL

 

b) Pokud provozovatel žádá o zapsání nového, ale stejného typu letadla, který již provozuje, postačuje prohlášení provozovatele, že tento další typ letadla má stejné vybavení, jako letadlo již zapsané. Pokud se vybavení tohoto dalšího, i když stejného typu letadla liší od vybavení letadla již zapsaného, viz výše uvedený bod (a).

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Výběr jazyka česky english