Podmínky pro schválení provozu P-RNAV

 

1. Podání žádosti o schválení provozu P-RNAV (RNP-1)

 

Žadatel podá žádost o schválení provozu P-RNAV na sekci letovou a provozní na adresu:

 

Úřad pro civilní letectví ČR

Sekce letová a provozní

Letiště Ruzyně

160 08 Praha 6                                                                                                                         

 

Žádost o schválení provozu P-RNAV (RNP-1) posuzuje ÚCL z hlediska:

 

o         Letové způsobilosti       (sekce technická)

o         Provozních postupů            (sekce letová a provozní)

o         Výcviku letových posádek      (sekce letová a provozní)

 

Žádost musí obsahovat následující přílohy:

 

o         Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného letadla pro provoz P-RNAV , včetně plnění požadavků na její zachování

o         MEL

o         Provozní postupy P-RNAV

o         LoA 2 (viz. JAA TGL No.10 Rev.1, Kapitola 10, Ustanovení 10.6 Database Integrity)

o         Osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz P-RNAV

o         Doklad o provedeném výcviku letových posádek pro provoz P-RNAV

 

 

2. Přijatelné způsoby průkazu pro schválení provozu P-RNAV

 

ÚCL ČR doporučuje použít následující přijatelné způsoby průkazu (AMC/TGL/AIC) pro schválení provozu P-RNAV:

 

o         JAA TGL No. 10 - Airworthiness and Operational Approval for Precission RNAV Operations in Designated European Airspace - v anglickém jazyce  nebo také zde 

 

o         Směrnice CAA-OLD-068-0/03 - Směrnice pro schvalování systémů přesné navigace (P-RNAV) - možno zakoupit na LIS jako publikaci LIS ŘLP (TGL No.10 v česko anglickém znění s doplňky)

 

o         JAA TGL No. 26 - Guidance Document for MEL Policy - pouze v anglickém jazyce   

 

o         PERFORMANCE BASED NAVIGATION (PBN) -  PART B Implementing RNAV, CHAPTER 3 Implementing RNAV 1 - pouze v anglickém jazyce 

 

o         ICAO Doc 7030 -  EUR Regional Supplementary Procedures (SUPPS), zejména Kapitola 2 Flight Plans a Kapitola 4 Navigation zde

 

 

3. Obsah přílohy k žádosti z hlediska letové způsobilosti

 

o         Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného letadla pro provoz P-RNAV, kdy žadatel musí doložit, že příslušné letadlo je vybaveno v souladu s požadavkem ustanovení JAR-OPS 1/3.865 (c)(2) a je certifikováno v souladu s požadavkem JAR-OPS 1/3.243 pro provoz P-RNAV (např. kopiemi příslušných kapitol z AFM dokládající způsobilost letadla pro provoz P-RNAV apod. - viz TGL No.10 Rev.1, zejména Kapitola 8 Acceptable Means of Airworthiness Compliance a Kapitola 9 Aircraft Flight Manual ).

 

o         MEL

 

 

4. Obsah přílohy k žádosti z hlediska provozních postupů

 

Provozní postupy pro provoz P-RNAV ve formě, v jaké budou následně zařazeny do Provozní příručky se zaměřením na:

 

a) Všeobecně

-          Definice P-RNAV, požadovaná přesnost (RNP-1)

-          Použité navigační vybavení příslušného typu letadla pro P-RNAV

 

b) Normální postupy

-          Plánování letu

-          Předletové postupy

-          Postupy na odletu

-          Postupy na příletu a přiblížení

 

Zpracovat v souladu s : TGL No.10 Rev.1,  Kapitola 10 Operational Criteria, Článek 10.2

Normal Procedures

 

Doporučuje se rovněž použít pro zpracování normálních postupů:

P-RNAV Flight OPS and CREW Information Notice, viz Eurocontrol Navigation Domain

 

c)  Abnormální postupy

 

Zpracovat v souladu s : TGL No. 10 Rev.1, Kapitola 10 Operational Criteria, Článek 10.3

Contigency Procedures

 

Doporučuje se rovněž použít pro zpracování abnormálních postupů P-RNAV Flight OPS and CREW Information Notice, viz výše uvedený Eurocontrol Navigation Domain.

 

d)  Hlášení incidentů

 

Zpracovat v souladu s : TGL No. 10 Rev.1, Kapitola 10 Operational Criteria, Článek 10.4

Incident Reporting

 

 

5.  Obsah přílohy k žádosti z hlediska výcviku letových posádek pro provoz P-RNAV

 

Osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz P-RNAV jako součást OM-D zpracovat v souladu s: TGL No. 10 Rev.1, Kapitola 10 Operational Criteria, Článek 10.4

Flight Crew Training

 

 

Upozornění

 

Příslušné letadlo může letět ve vzdušném prostoru P-RNAV, pokud toto letadlo je pro tento druh provozu způsobilé a provozovatel je pro tento druh provozu schválen.

 

a)  Z tohoto důvodu se požaduje, aby provozovatel, který je již pro provoz P-RNAV schválen

      a žádá o zapsání nového, ale jiného typu letadla, předložil:

 

o         Doklady potvrzující letovou způsobilost nového typu letadla pro provoz P-RNAV , včetně plnění požadavků na její zachování

o         MEL

o         LoA 2 , je-li vhodné

o         Upravené provozní postupy P-RNAV je-li vhodné (např. použité navig. vybavení, RAIM prediction v případě samostatné GPS atd.)

o         Upravené osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz P-RNAV, je-li vhodné

 

b) Pokud provozovatel žádá o zapsání dalšího, ale stejného typu letadla, který již provozuje,

      postačuje prohlášení provozovatele, že tento další typ letadla má stejné vybavení, jako

      letadlo již zapsané. Pokud se vybavení tohoto dalšího, i když stejného typu letadla liší od

      vybavení letadla již zapsaného, viz výše uvedený bod (a).

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english