Podmínky pro schválení provozu MNPS

1. Všeobecně

 

Vertikální rozměr  MNPS RVSM vzdušného prostoru : Mezi FL 285 a FL 420 resp. od FL 290 do FL 410 včetně

 

Horizontální rozměr MNPS vzdušného prostoru zahrnuje následující řízené oblasti (CTAs):

Reykjavik; Shanwick, Gander and Santa Maria Oceanic; New York Oceanic North of 27N but excluding the area West of 60N and South of 38°30`N

 

Provozovatel musí žádat o schválení provozu NAT MNPS ve všech následujících případech pro:

 

a)      Letouny vybavené dvěma nezávislými systémy dálkové navigace (LRNSs) pro lety ve vzdušném prostoru MNPS bez omezení

b)      Letouny vybavené jedním systémem dálkové navigace (LRNS) a navig. vybavením pro krátké vzdálenosti (VOR,DME, ADF) pro lety ve vzdušném prostoru MNPS po speciálních tratích zvaných "Blue Spruce Routes" (viz. NAT MNPS Airspace Operations Manual Chapter 10, Provision 10.2.2)

c)       Letouny vybavené pouze navigačním vybavením pro krátké vzdálenosti (VOR,DME, ADF) pro lety ve vzdušném prostoru MNPS pouze po letových cestách G3 nebo G11 (viz NAT MNPS Airspace Operations Manual Chapter 10, Provision 10.2.2)

 

Letouny musí být vybavené a provozovatel osvědčen pro provoz ve vzdušném prostoru RVSM

 

Letouny s MTOM větším jak 5 700 kg nebo s MAPSC větším jak 19 musí být vybaveny systémem ACAS II

 

 

 

2. Podání žádosti o schválení provozu NAT MNPS

 

Žadatel podá žádost o schválení provozu NAT MNPS na sekci letovou a provozní na adresu:

Úřad pro civilní letectví ČR

Sekce letová a provozní

Letiště Ruzyně

160 08 Praha 6                                                                                                                         

 

Žádost o schválení provozu NAT MNPS posuzuje ÚCL z hlediska:

 

-        Letové způsobilosti                 (sekce technická)

-        Provozních postupů                (sekce letová a provozní)

-         Výcviku letových posádek       (sekce letová a provozní)

 

 Žádost musí obsahovat následující přílohy:

 

-         Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného letadla pro provoz NAT MNPS, včetně plnění požadavků na její zachování

-         MEL

 

-         Provozní postupy NAT MNPS včetně NAT MNPS flight crew checklist (viz. níže uvedený Sample Oceanic Checklist and Sample Oceanic Expanded Checklist)

-         Osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz NAT MNPS

-         Doklad o provedeném výcviku letových posádek pro provoz NAT MNPS

 

 

 

3. Přijatelné způsoby průkazu pro schválení provozu NAT MNPS

 

ÚCL ČR doporučuje použít následující přijatelné způsoby průkazu (AMC/TGL/AIC) pro schválení provozu NAT MNPS :

 

-         NAT MNPS Airspace Operation Manual, bližší informace zde

 

-         NAT Doc 001 - Guidance and Information Material Concerning Air Navigation in the NAT Region, bližší informace zde

 

-         ICAO Doc 7030 - NAT Region Supplementary Procedures, bližší informace zde

 

-     PANS ATM Doc. 4444 - Special Procedures for In-Flight Contingencies in Oceanic Airspace, bližší informace zde 

 

-         GM for ATS DATA LINK Services in NAT Airspace - Zejména Kapitola 3 Responsibilities, Ustanovení 3.1. Aircraft Operator, bližší informace zde a dále také zde 

 

-         SAMPLE OCEANIC CHECKLIST  AND SAMPLE OCEANIC EXPANDED CHECKLIST  bližší informace zde

 

-         Consolidated Guidance and Information Material concerning Air

Navigation in the NAT Region, bližší informace zde 

 

-         JAA TGL No. 26 - Guidance Document for MEL Policy - pouze v anglickém jazyce

 

 

 

4.  Obsah přílohy k žádosti z hlediska letové způsobilosti

 

-         Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného letadla pro provoz MNPS, kdy žadatel musí doložit, že příslušné letadlo je vybaveno v souladu s požadavkem ustanovení JAR-OPS 1.870 a je certifikováno v souladu s požadavkem JAR-OPS 1.243 pro provoz MNPS, např. kopiemi příslušných kapitol z AFM,  dokládající způsobilost letadla pro provoz MNPS apod.,

-         Doklady potvrzující plnění požadavků na zachování letové způsobilosti 

-         MEL

 

 

 

5. Obsah přílohy k žádosti z hlediska provozních postupů


Provozní postupy nutno zpracovat v souladu s výše uvedenými dokumenty, zejména  s NAT MNPS Airspace Operation Manual;  ICAO Doc 7030 - NAT Region Supplementary Procedures;  PANS ATM Doc. 4444 - Special Procedures for In-Flight Contingencies in Oceanic Airspace  a SAMPLE OCEANIC CHECKLIST  AND SAMPLE OCEANIC EXPANDED CHECKLIST  se zaměřením na :

 

-      Všeobecně

Definice MNPS; Požadovaná přesnost; Použité navigační vybavení příslušného typu letadla pro provoz MNPS, viz výše uvedený článek 1 Všeobecně, body a) b) a c)

-      Plánování letu
Systém organizovaných tratí (OTS); Výběrové tratě (Random Tracks); Příprava a zpracování  provozního letového plánu (OFP); Příprava a zpracování ATS FPL (písmeno X a W v poli 10 FPL); Příprava a vyhotovení plotovací mapy;  atd.

-      Oceánská letová povolení
Letové povolení po organizované trati; Letové povolení po výběrové trati; Obsah letového povolení; atd

 

-      Postupy pro komunikaci a hlášení polohy
 Komunikace na krátkých vlnách HF;  Komunikace na velmi krátkých vlnách VHF; ATS   DATA LINK komunikace, je-li vhodné; Použití SATCOM, je-li vhodné; Obsah hlášení o poloze;  Standardní hlášení; Meteorologická hlášení; Postupy v případě ztráty spojení; atd

 

-          Předletové postupy - Přesný čas
Zadávání polohy; Zadávání traťových bodů (WPT); Křížová kontrola; Kontrola letového plánu; atd

 

-           Letové postupy
Použití Machova čísla; Oceánské povolení; Činnost let. posádky před vstupem do prostoru MNPS;  Po vstupu do prostoru MNPS; Monitorování tratě; Plotování polohy; atd

 

-          Postupy v případě degradace nebo vysazení navigačního systému
Vysazení jednoho systému před vstupem do prostoru MNPS; Vysazení jednoho systému po vstupu do prostoru MNPS; Vysazení zbývajícího systému po vstupu do prostoru MNPS;  Kompletní vysazení navigačních systémů; atd.

 

-     Speciální postupy pro nahodilosti za letu (contingency procedures)
Postupy v případě střední a silné turbulence; Postupy v případě ztráty tahu motoru; Postupy v případě ztráty přetlaku v kabině; atd

 

-        Seznam povinných úkonů pro lety v prostoru MNPS (Oceanic checklist) - zpracovaný v souladu s výše uvedeným SAMPLE OCEANIC CHECKLIST  AND SAMPLE OCEANIC EXPANDED CHECKLIST

 

 

 

6.  Obsah přílohy k žádosti z hlediska výcviku letových posádek

 

Osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz MNPS, jež budou součástí OM-D,  zpracovat se zaměřením zejména na:

Strukturu tratí v prostoru MNPS; Oceánská povolení; Obsah oceánského povolení; Radiová komunikace na HF a VHF (popřípadě použití DATA LINK a SATCOM); Standardní hlášení; Obsah hlášení o poloze; Meteorologická hlášení; Ztráta spojení; Normální postupy; Postupy v případě vysazení navigačního systému; Postupy v případě ztráty tahu motoru; Postupy v případě ztráty přetlaku v kabině; atd

Upozornění:  Příslušné letadlo může letět ve vzdušném prostoru MNPS, pokud toto letadlo je pro tento druh provozu způsobilé a provozovatel je pro tento druh provozu schválen.

 

a)      Z tohoto důvodu se požaduje, aby provozovatel, který je již pro provoz MNPS schválen a žádá o zapsání nového, ale jiného typu letadla, předložil:

 

-        Doklady potvrzující letovou způsobilost nového letadla, ale jiného typu, pro provoz MNPS , včetně plnění požadavků na její zachování

-         MEL

-         Upravené provozní postupy MNPS, je-li vhodné

-         Upravené osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz MNPS, je-li vhodné

 

b)      Pokud provozovatel žádá o zapsání dalšího, ale stejného typu letadla, který již provozuje, postačuje prohlášení provozovatele, že tento další typ letadla má stejné vybavení, jako letadlo již zapsané. Pokud se vybavení tohoto dalšího, i když stejného typu letadla liší od vybavení letadla již zapsaného, viz výše uvedený bod (a).

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english