Podmínky pro schválení provozu LVO

1. Podání žádosti o schválení provozu LVO

 

Žadatel podá žádost o schválení provozu LVO na sekci letovou a provozní na adresu:

 

Úřad pro civilní letectví ČR

Sekce letová a provozní

Letiště Ruzyně

160 08 Praha 6                                                                                                                          

 

Žádost o schválení provozu LVO posuzuje ÚCL z hlediska:

 

o         Letové způsobilosti a zachování letové způsobilosti včetně údržby (sekce technická)

o         Provozních postupů pro provoz LVO (sekce letová a provozní)

o         Výcviku letových posádek (sekce letová a provozní)

 

Žádost musí obsahovat následující přílohy:

 

o         Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného letadla pro provoz LVO, včetně plnění požadavků na její zachování včetně systému údržby

o         MEL

o         Průkaz provozuschopnosti palubních systémů (postupy pro průkaz provozuschopnosti a formuláře pro záznam výkonností přiblížení a přistání dle  níže uvedeného bodu 4).

o         Provozní postupy LVO

o         Osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz LVO

o         Doklad o provedeném výcviku letových posádek pro provoz LVO

 

 

2. Přijatelné způsoby průkazu pro schválení provozu LVO

 

o         JAR-OPS 1/3 - Hlava E Provoz za každého počasí

 

      Pozn.:  Od 16. července 2008 nahrazuje JAR-OPS 1 Příloha III (EU-OPS 1) příslušného

                   nařízení Evropské Komise v českém jazyce nebo v anglickém jazyce

 

o         CS-AWO - Certification Specifications for All Weather Operations v českém jazyce nebo v anglickém jazyce

 

o         JAA TGL No. 26 - Guidance Document for MEL Policy - pouze v anglickém jazyce

 

3. Obsah přílohy k žádosti z hlediska letové způsobilosti

 

o         Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného letadla pro provoz LVO (např. kopie příslušných stránek z AFM apod.) a 

o         Plnění požadavků na její zachování včetně systému údržby dle :

§          Dodatku 1 k JAR-OPS 1.440 (g) - Údržba vybavení pro provoz CAT II/III a LVTO

§          Part M ustanovení M.A. 302 s příslušnými AMC M.A.302 - Program údržby

o         MEL

Pozn.:  Požadavky pro schválení letové způsobilosti pro provoz LVO jsou uvedeny v CS-

            AWO

 

 

4. Obsah přílohy k žádosti z hlediska průkazu provozuschopnosti palubních systémů

 

o         Účelem prokázání provozuschopnosti je zjistit nebo potvrdit použití a efektivnost příslušných systémů vedení letadla, výcviku, postupů letových posádek, programů údržby a manuálů k uplatnění schváleného programu CAT II/III

 

-          Průkaz provozuschopnosti musí být proveden s využitím ILS CAT II/III za provozních podmínek CAT I nebo lepších.

-          Na jednu a tu samou dráhu nesmí být provedeno více jak 30 % průkazových letů

-          Na sekci letovou a provozní musí být předloženy k vyhodnocení výsledné údaje a shrnutí prokazovaných údajů ve formě formuláře pro záznam výkonností přiblížení a přistání (zaznamenávají se jak úspěšná přiblížení a přistání, tak nezdařená přiblížení a neúspěšná přistání).

-          Přijatelnými způsoby provozního průkazu mohou být: Záznamy letové posádky doplněné záznamy z vyhodnocení QAR nebo FDR nebo záznamy letové posádky doplněné dohledem inspektora ÚCL.

-          Každý žadatel je povinen zpracovat způsob shromažďování údajů (postupy a formuláře záznamů letové posádky) a předložit je ÚCL k akceptaci

-          Postupy a záznamy letové posádky pro průkaz provozuschopnosti včetně požadovaného počtu přiblížení a přistání se doporučuje zpracovat dle:

 

§          Dodatku 1 k JAR-OPS 1.440 (b) (1-3) - Průkaz provozuschopnosti

§          Dodatku 1 k JAR-OPS 1.440 (c)-  Shromažďování údajů pro průkazy provozuschopnosti

§          Dodatku 1 k JAR-OPS 1.440 (d) - Rozbor údajů

§          Dodatku 1 k JAR-OPS 1.440 (h) - Způsobilost letišť a drah

§          ACJ k Dodatku 1 k JAR-OPS 1.440 - Průkaz provozuschopnosti - Shromažďování údajů pro prokázání provozuschopnosti - Rozbor údajů

§          IEM k Dodatku 1 k JAR-OPS 1.440 - Kritéria pro úspěšné přiblížení CAT II/III a automatické přistání

 

§         CS-AWO 131 - Prokázání výkonnosti

§          CS-AWO 231/AMC AWO 231 - Dráha letu a řízení rychlosti

 

 

5. Obsah přílohy k žádosti z hlediska provozních postupů LVO

 

o         Provozní postupy LVO se požaduje zpracovat v souladu s požadavky :

 

§          JAR-OPS 1.455 - LVO provozní postupy

§          Dodatku 1 k JAR-OPS 1.455 - LVO provozní postupy

§          JAR-OPS 1.460 - LVO minimální vybavení

 

 

6.  Obsah přílohy k žádosti z hlediska výcviku letových posádek pro provoz B-RNAV

 

o         Osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro LVO, jež budou součástí OM-D zpracovat v souladu s požadavky:

 

§         JAR-OPS 1.450 - LVO výcvik a kvalifikace (požadavky na počáteční,

            přeškolovací a opakovací výcvik a přezkoušení)

§         Dodatku 1 k JAR-OPS 1.450 - LVO výcvik a kvalifikace

 

 

7.  Nepřetržité monitorování

    

o         Provozovatel musí po získání počátečního povolení nepřetržitě monitorovat provoz, aby zjistil jakékoliv nežádoucí tendence dříve, než by se staly nebezpečnými. K tomu účelu lze využít hlášení letových posádek.

o         Program nepřetržitého monitorování včetně programu sledování spolehlivosti provozu CAT II/III zpracovat v souladu s požadavkem:

 

§         Dodatku 1 k JAR-OPS 1.440 (e) - Nepřetržité monitorování

     

 

8.  Přechodná období

 

o         Podmínky pro získání oprávnění k provozu CAT II/III viz.:

 

§         Dodatek 1 k JAR-OPS 1.440 (f) - Přechodná období

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english