Podmínky pro schválení provozu ETOPS

Všeobecně

Týká se dvoumotorových letadel v obchodní letecké dopravě, jejichž hmotnost je větší než 5700 kg a počet sedadel pro cestující je větší než 19 na tratích, jejichž body jsou vzdáleny více než 60 minut letu schválenou rychlostí pro jednomotorový let od přiměřeného letiště.

Žadatel musí podat žádost a doložit níže uvedené minimálně 3 měsíce před zamýšleným zahájením letů v prostoru ETOPS.

Prvotní povolení letů ETOPS lze provést v rozsahu 60 - 120 minut, další povolení v rozsahu 120 - 180 minut lze provést až po minimálně 12 měsíčním provozu ETOPS v rozsahu 120 minut a splnění dalších požadavků.

Požadavky pro provozní schválení ETOPS

Žadatel podá žádost o schválení provozu ETOPS na Sekci letovou a provozní.

- Posouzení a schválení letové způsobilosti a údržby provádí Sekce technická.
- Posouzení a schválení provozních postupů a výcviku posádek provádí Sekce letová a provozní.

Přílohy žádosti:
- Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného letadla a systém údržby pro provoz ETOPS
- Provozní postupy pro provoz ETOPS
- Výcvikový program letových posádek pro provoz ETOPS
- Praktický let pro danou oblast

Požadavky pro schválení letové způsobilosti

Požadavky pro schválení letové a provozní způsobilosti pro provoz ETOPS jsou uvedeny v GAI-20 ACJ 20X6 DOČASNÝ PORADENSKÝ MATERIÁL PRO CERTIFIKACI A PROVOZ DVOUMOTOROVÝCH LETOUNŮ SE ZVĚTŠENOU VZDÁLENOSTÍ OD PŘIMĚŘENÉHO LETIŠTĚ (ETOPS).

Požadavky na Provozní příručku

Provozní příručka část - B by měla obsahovat následující údaje týkající se výkonů:
a) Detailní výkonová data pro jednomotorový let obsahující spotřebu paliva, rychlost a nastavení výkonu pro standardní a nestandardní podmínky zahrnující:
- Vynucené klesání dle hmotnosti
- Cestovní hladinu včetně FL 100
- Vyčkávání
- Schopnost letu ve výšce a výkony
- Nezdařené přiblížení

b) Detailní výkonová data pro dvoumotorový let obsahující spotřebu paliva, rychlost a nastavení výkonu pro standardní a nestandardní podmínky zahrnující:
- Cestovní hladiny s pokrytím do 10 000 ft
- Vyčkávání

c) Další podmínky, které mohou zapříčinit zhoršení výkonů, (nárůst námrazy na nechráněných částech, vysunutí reversu)

d) Výšky, rychlosti, nastavení tahu a spotřeby musí být v souladu s minimálními výškami letu v prostoru ETOPS

Požadavky na provozní postupy pro lety v prostoru ETOPS

Stanovení oblastí provozu a přiměřených letiš pro příslušnou oblast
- Pro každou oblast (letěnou tra) musí být stanovena přiměřená letiště
- Pro každou oblast musí být stanoveny postupy pro získávání informací o počasí a případně změnách NOTAMů
- Stanovení minimálních výšek letu pro každé traové záložní letiště

Plánování letu
a) Výběr přiměřených letiš
b) Určení vhodných letiš
- S ohledem na vydané NOTAMy
- S ohledem na předpovídané počasí 1 hodinu před a 1 hodinu po předpokládaném příletu
c) Výběr vhodné tratě v rámci povolení ETOPS
- S ohledem na rozmístění vhodných letiš

Výpočet množství paliva a oleje
Výpočet množství paliva a oleje musí obsahovat:
- Platný předpovídaný vítr podél trati v předpokládané letové hladině pro let na jeden motor, přiblížení a přistání
- Použití odmrazovacího vybavení s ohledem na zvýšenou spotřebu vlivem nechráněných ploch
- Použití APU
- Ztrátu přetlaku a klimatizace - let v FL 100 nebo podle požadavků doplòkové dodávky kyslíku
- Přiblížení následované nezdařeným přiblížením, přiblížením a přistáním
- Možné chyby navigačního vybavení
- Jakékoli známé omezení ATC
- Kritická rezerva paliva - 5 % spotřeby paliva potřebného pro let z kritického bodu na tra?ové záložní letiště (chyba na vítr) - 5 % spotřeby paliva potřebného pro let z kritického bodu na traové záložní letiště (chyba na spotřebu paliva)

Kritický palivový scénář
Měl by být vypracován pro každý následující případ:
- Ztráta přetlaku, provedení nouzového klesání, vysazení jedné pohonné jednotky, dokončení letu v FL 100
- Ztráta přetlaku, provedení nouzového klesání, dokončení letu v FL 100 na dva motory
- Vysazení jedné pohonné jednotky, pozvolné klesání do optimální letové hladiny dle letové hmotnosti a dokončení letu v této hladině

Pro každý z těchto případů je nutno vzít v úvahu:
- Ztrátu přetlaku a vysazení motoru v kritickém bodě
- Okamžité klesání a let v FL 100
- Klesání na traové záložní letiště do 1500 ft, vyčkávání 15 minut, zahájení přiblížení následované nezdařeným přiblížením, provedení normálního přiblížení a přistání

Příprava k letu
- Prostudování tratě letovou posádkou, cílového letiště, náhradních letiš a tra?ových záložních letiš
- Prostudování NOTAMů týkajících se letěné trati a výše uvedených letiš
- Prostudování počasí na trati a na výše uvedených letištích

Postupy před letem
- Předletová kontrola
- Zadávání WPT do FMS
- Zadání ENTRY bodu do FMS (REF POINT)L

Letové postupy
- Monitorovací proces
- Získávání počasí a změn NOTAMů za letu
- Zadávání ETP do FMS (REF POINT)
- Použití FMS k rozhodovacímu procesu pro let na traové záložní letiště

Postupy pro nahodilosti
- Ztráta přetlaku v kabině, vysazení motoru, let ve FL 100 na náhradní letiště
- Ztráta přetlaku v kabině, let v FL 100 na dva motory
- Vysazení motoru, vynucené klesání do optimální letové hladiny a let na záložní letiště

Požadavky na výcvik letových posádek

Výcvik letových posádek by měl být stanoven jako počáteční a opakovací. Měl by být prováděn při každém přezkoušení odborné způsobilosti (proficiency check). Výcvik by měl zahrnovat následující oblasti:
a) ETOPS předpisy
b) Tratě a letiště, která budou použita v zamýšleném prostoru ETOPS
c) Výkony
- Plánování letu zahrnující všechny nahodilosti
- Sledování letových výkonů
d) Postupy
- Proces rozhodnutí k letu na náhradní letiště, postupy pro let na náhradní letiště. Pro tyto postupy by měl být stanoven speciální počáteční a opakovací výcvik, kterého účelem by mělo být stanovení kompetencí členů letové posádky v případě vysazení letadlových systémů za určitých provozních nahodilostí.
- Použití vhodných navigačních a komunikačních systémů
- Počáteční a opakovací výcvik s důrazem na abnormální a nouzové postupy pro případ předpokládaného vysazení letadlových systémů v každém specifickém prostoru, který by měl zahrnovat:
- Postupy pro jednoduché a vícenásobné vysazení systémů za letu, které vyžadují rozhodnutí pro let na náhradní letiště
- Provozní omezení spojená s těmito vysazeními zahrnující použití MEL
- Postupy pro spuštění pohonného systému za letu (APU)
- Postupy při ztrátě způsobilosti člena posádky
- Použití nouzového vybavení (protidýmového a dýchacího)
- Postupy pro případ změn podmínek na použitelném náhradním letišti, které znemožòují bezpečné přiblížení a přistání
- Sledování množství paliva na palubě. Tyto postupy by měly zajišovat nezávislou křížovou kontrolu množství paliva na palubě
- Stanovení opakovacího výcviku letových posádek, které jsou kvalifikované, jedenkrát ročně.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english