Podmínky pro schválení provozu EFB (Electronic Flight Bag)

1. Podání žádosti o schválení EFB

 

Žadatel podá žádost o schválení EFB na sekci letovou a provozní na adresu:

 

Úřad pro civilní letectví ČR

Sekce letová a provozní

Letiště Ruzyně

160 08 Praha 6                                                                                                                         

 

Žádost o schválení EFB posuzuje ÚCL z hlediska:

 

o         Letové způsobilosti             (HW třídy 1 - sekce technická)

o         Provozních postupů            (SW typ A - sekce letová a provozní)

o         Výcviku letových posádek      (sekce letová a provozní)

 

Zástavba HW třídy 2 a 3 představuje změnu typového návrhu letadla, při jejímž schvalování se musí postupovat v souladu s Přílohou Část 21, hlava D (příp. E) Nařízení komise (EC) č. 1702/2003.

 

Na provozním schválení SW typu B se podílí příslušné orgány JAA (JOEB) - TGL No.36/Appendix E.

 

Žádost musí obsahovat následující přílohy:

 

o           Popis systému a klasifikace EFB - TGL No.36/5

ˇ         popis a klasifikace HW - TGL No.36/5.1

ˇ         popis a klasifikace SW - TGL No.36/5.2, Appendix A, Appendix B 

 

o       Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného vybavení, včetně plnění požadavků na její   zachování - TGL No.36/6.1.1:

ˇ          Vyhodnocení plnění požadavků na EMI dle požadavků obsažených v TGL No. 29 nebo FAA AC91.21-1A.

      Bude-li EFB používáno i v kritických fázích letu (vzlet, přistání)

-             protokoly z laboratorních, pozemních nebo letových zkoušek EMI,

-             doklady o provedení testů podle normy ED-14E, Section 21 - Emission of Radio Frequency Energy.

ˇ          Vyhodnocení plnění požadavků na lithiové baterie, pokud jsou použity, včetně výsledků požadovaných testů - TGL No. 36, čl. 6.1.1 b).

ˇ          Vyhodnocení plnění požadavků čl. 6.1.1 c) zmíněného TGL na napájecí zdroj, jehož součástí bude zdůvodnění, proč musí nebo nemusí být použit alternativní zdroj.

ˇ          Instrukce pro zachování letové způsobilosti.

ˇ          Analýzu bezpečnosti zaměřenou na rizika vyplývající z používání EFB během letu za normálních podmínek prostředí zahrnujících i turbulence, odolnost proti nárazu a bezpečné uložení, pokud EFB není používán.

 

o            Doklady pro posouzení provozních vlastností EFB - TGL No.36/7

ˇ         Analýza provozních rizik - TGL No.36/7.1

-         uvést alternativní postupy při závadě EFB (doplnění provozní příručky)

-         požadavek na doplnění MEL bude upřesněn v závislosti na provozních postupech    

ˇ         Zhodnocení rozhraní pilot / EFB - TGL No.36/7.2 Appendix D

ˇ         Provozní postupy pro posádku (doplnění provozní příručky) - TGL No.36/7.3

ˇ         Vyhodnocení systému jakosti pro EFB (doplnění provozní příručky / příručky jakosti) - TGL No.36/7.4

ˇ         Povinnosti administrátora EFB (doplnění provozní příručky) - TGL No.36/7.5

ˇ         Výcvik posádek (doplnění provozní příručky) - TGL No.36/7.6

ˇ         Popis provozních zkoušek - TGL No.36/7.7

 

o            Závěrečná zpráva shrnující všechny aktivity, které byly prováděny k prokázání všech podmínek k vydání schválení EFB - TGL No.36/7.8

 

2. Přijatelné způsoby průkazu pro schválení EFB

 

ÚCL ČR doporučuje použít následující přijatelné způsoby průkazu (TGL) pro schválení EFB:

 

o     TGL No.36 - Approval of Elektronic Flight Bags: k dispozici pouze anglickém jazyce

 

o         TGL No.29 - Portable Electronic Devices on board: k dispozici pouze anglickém jazyce

 

o     TGL No. 26 - Guidance Document for MEL Policy: k dispozici pouze v anglickém jazyce

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

duben 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Výběr jazyka česky english