Podmínky pro schválení provozu B-RNAV

1. Podání žádosti o schválení provozu B-RNAV (RNP-5)

 

Žadatel podá žádost o schválení provozu B-RNAV na sekci letovou a provozní na adresu:

 

Úřad pro civilní letectví ČR

Sekce letová a provozní

Letiště Ruzyně

160 08 Praha 6                                                                                                                         

 

Žádost o schválení provozu B-RNAV (RNP-5) posuzuje ÚCL z hlediska:

 

o         Letové způsobilosti       (sekce technická)

o         Provozních postupů            (sekce letová a provozní)

o         Výcviku letových posádek      (sekce letová a provozní)

 

Žádost musí obsahovat následující přílohy:

 

o         Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného letadla pro provoz B-RNAV, včetně plnění požadavků na její zachování

o         MEL

o         Provozní postupy B-RNAV

o         Osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz B-RNAV

o         Doklad o provedeném výcviku letových posádek pro provoz B-RNAV

 

 

2. Přijatelné způsoby průkazu pro schválení provozu B-RNAV

 

ÚCL ČR doporučuje použít následující přijatelné způsoby průkazu (AMC/TGL/AIC) pro schválení provozu B-RNAV:

 

o         AMC 20-4 - Schválení letové způsobilosti a provozní kritéria pro použití nav. systémů ve vzdušném prostoru EUR určeném pro provoz B-RNAV viz.:

v českém jazyce a v anglickém jazyce 

 

o         AMC 20-5- Schválení letové způsobilosti a provozní kritéria pro použití GPS NAVSTAR
Viz. stejné web adresy - AMC-20, kde jsou obsaženy jak AMC 20-4, tak AMC 20-5

 

o         JAA TGL No. 26 - Guidance Document for MEL Policy - pouze v anglickém jazyce 

 

o         PERFORMANCE BASED NAVIGATION (PBN),  PART B Implementing RNAV, CHAPTER 2 Implementing RNAV 5 - pouze v anglickém jazyce

 

o         ICAO Doc 7030 - EUR Regional Supplementary Procedures (SUPPS), zejména Kapitola 2 Flight Plans a Kapitola 4 Navigation zde

 

o         AIC A14/97

 

Pozn.:   AMC 20-4 a AMC 20-5 jsou obsahem Rozhodnutí č. 2003/12/RM výkonného ředitele EASA (AMC-20)

 

 

3. Obsah přílohy k žádosti z hlediska letové způsobilosti

 

o         Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného letadla pro provoz B-RNAV, kdy žadatel musí doložit, že příslušné letadlo je vybaveno v souladu s požadavkem ustanovení JAR-OPS 1/3.865 (c)(2) a je certifikováno v souladu s požadavkem JAR-OPS 1/3.243 pro provoz B-RNAV (např. kopiemi příslušných kapitol z AFM dokládající způsobilost letadla pro provoz B-RNAV apod. (viz. AMC 20-4 ).

 

o         MEL

 

 

4. Obsah přílohy k žádosti z hlediska provozních postupů

 

Provozní postupy pro provoz B-RNAV ve formě, v jaké budou následně zařazeny do Provozní příručky se zaměřením na:

 

a) Všeobecně

 

-          Definice B-RNAV, požadovaná přesnost (RNP-5)

-          Použité navigační vybavení příslušného typu letadla pro B-RNAV a omezení pro použití navigačních systémů dle AMC 20-4, kapitola 4, článek 4.4.2

 

b) Plánování letu

 

-          Způsob aktualizace databáze palubního vybavení 

-          Vyznačení písmene R v ICAO FPL v kolonce 10

-          Jestliže je použito samostatné GPS - postupy pro GPS RAIM Prediction (pomocí US Coastguard nebo EUROCONTROL AUGUR website)

-          Postupy pro případ, že není zajištěna dostupnost družic, spojitá ztráta RAIMu přesahuje 5 min. pro kteroukoli část zamýšleného letu (změna času odletu, přeplánování tratě)

 

c)  Předletové postupy

 

-          Kontrola způsobilosti letadla k letu ve vzdušném prostoru B-RNAV

-          Kontrola MEL pro B-RNAV

-          Provozní omezení pro B-RNAV v prostoru zamýšleného letu dle AIP a NOTAMů

-          Předletová příprava RNAV vybavení jako :

 

§          Zapnutí a samokontrola,

§          Kontrola platnosti aktivní databáze (je-li použita),

§          Kontrola polohy,

§          Postupy pro vytvoření FPL, křížová kontrola souřadnic WPT,

§          Nastavení radionavigačního vybavení letadla.

 

d)  Postupy pro navigaci při odletu, na trati, příletu a přiblížení

 

-          Nastavení radionavigačního vybavení letadla pro jednotlivé fáze letu

-          Křížová kontrola při zadávání souřadnic WPT

-          Kontrola letěné tratě spolu s konvenčními radionavigačními zařízeními

 

e)  Abnormální postupy

 

-          Postupy pro případ ztráty B-RNAV způsobilosti (degradace RNAV zařízení)

-          Způsob zjištění ztráty RAIM včetně časového limitu pro ztrátu RAIM

-          Frazeologie pro spojení se službou ŘLP

 

 

5.  Obsah přílohy k žádosti z hlediska výcviku letových posádek pro provoz B-RNAV

 

Osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz B-RNAV, jež budou součástí OM-D

 

 

Upozornění

 

Příslušné letadlo může letět ve vzdušném prostoru B-RNAV, pokud toto letadlo je pro tento druh provozu způsobilé a provozovatel je pro tento druh provozu schválen.

 

a) Z tohoto důvodu se požaduje, aby provozovatel, který je již pro provoz B-RNAV schválen a žádá o zapsání nového, ale jiného typu letadla, předložil:

 

o         Doklady potvrzující letovou způsobilost nového typu letadla pro provoz B-RNAV , včetně plnění požadavků na její zachování

o         MEL

o         Upravené provozní postupy B-RNAV je-li vhodné (např. použité navig. vybavení, RAIM prediction v případě samostatné GPS atd.)

o         Upravené osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz B-RNAV, je-li vhodné

 

b) Pokud provozovatel žádá o zapsání dalšího, ale stejného typu letadla, který již provozuje, postačuje prohlášení provozovatele, že tento další typ letadla má stejné vybavení, jako letadlo již zapsané. Pokud se vybavení tohoto dalšího, i když stejného typu letadla liší od vybavení letadla již zapsaného, viz výše uvedený bod (a).

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Výběr jazyka česky english