Zdravotní způsobilost

Postupy pro zdravotní způsobilost


pdf.pngLetecko lékařské centrum
 (Platnost od 15.4.2014)

pdf.pngLetecký lékař s rozšířeným oprávněním (AME-R) (Platnost od 15.4.2014)

pdf.pngLetecký lékař se základním oprávněním (AME-Z) (Platnost od 15.4.2014)

pdf.pngLetecký lékař pouze pro sportovní létající zařízení (AME-SLZ) (Platnost od 1.2.2015)

pdf.pngLetecko-lékařská inspekce

Poslední změny v postupech jsou vyznačeny svislou čarou podél změněného textu. Změnily se definice pro přechodná období doby platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy a LAPL při zkracování doby platnosti těchto osvědčení z 5 let na 2 roky a 1 rok. Věcné požadavky se však nezměnily. Dále přibyl návod, jak vyplňovat osvědčení zdravotní způsobilosti.pdf.pngSeznam omezení zdravotní způsobilosti


Požadavky na zdravotní způsobilost 1., 2. třídy, LAPL a palubních průvodčích – Part-MED – viz nařízení (EU) č. 1178/2011 v platném znění, str. 204 až 227Požadavky na zdravotní způsobilost 1., 2. třídy, LAPL a palubních průvodčích – AMC a GM k Part-MED


Formuláře vztahující se k leteckým osvědčením zdravotní způsobilosti


doc.pngFormulář žádosti o osvědčení zdravotní způsobilosti (CAA-F-154/1)


doc.pngFormulář zprávy o lékařské prohlídce pro průkaz 1. a 2. třídy (CAA-F-154/2)

doc.pngFormulář zprávy o lékařské prohlídce pro průkaz LAPL (CAA-F-154/3)

doc.pngFormulář zprávy o oftalmologické prohlídce (CAA-F-154/4)

doc.pngFormulář zprávy o otorinolaryngologické prohlídce (CAA-F-154/5)

doc.pngLékařský posudek o zdravotní způsobilosti SLZ

doc.pngVýkaz činnosti AME-SLZ

doc.pngVýkaz činnosti AME-ZVýběr jazyka česky english