UPOZORNĚNÍ: Vyšla další změna nařízení (EK) č. 1178/2011 (Aircrew Regulation) spočívající v tom, že:

  1. Stávající registrovaná zařízení pro výcvik pilotů letounů a vrtulníků mohou dále působit stejně až do 8.4.2019 včetně přijímání nových uchazečů do výcviku.
  2. Výcvik pilotů kluzáků a balónů může pokračovat nadále stejným způsobem (poskytuje jednotlivý instruktor) až do 8.4.2019 včetně přijímání nových uchazečů do výcviku.
  3. Do Aircrew Regulation byla doplněna další příloha Part-DTO obsahující požadavky na DTO (Declared Training Organisation = ohlášená organizace pro výcvik). Od 8.4.2019 bude výcvik pilotů včetně pilotů kluzáků a balónů možný pouze v ATO (schválená organizace pro výcvik) nebo v DTO (ohlášená organizace pro výcvik). Bližší podrobnosti o DTO, viz postup CAA-ZLP-142 Ohlášené organizace pro výcvik (DTO).
    Dle CAA-ZLP-142 je třeba, aby budoucí Ohlášená organizace pro výcvik (DTO) vyplnila formulář CAA-F-142-1 PROHLÁŠENÍ a zaslala ho na ÚCL. K tomu ale DTO musí na formuláři CAA-F-142-2 SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU zaslat žádost o schválení výcvikového programu pro každý druh výcviku, který hodlá poskytovat. ÚCL do 31.12.2018 zpracuje a schvální vzorové výcvikové programy pro všechny druhy výcviků, které mohou DTO poskytovat. Pokud DTO využijí tyto vzorové výcvikové programy, bude proces jejich registrace na ÚCL včetně výcvikových programů trvat několik málo dnů. Proto ÚCL žádá budoucí DTO, aby PROHLÁŠENÍ spolu se žádostmi o SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU zasílali na ÚCL až po 1.1.2019 a využily vzorových výcvikových programů. Pokud se DTO rozhodne nevyužít vzorových výcvikových programů, ale svých vlastních, bude jejich schvalovací proces trvat úměrně počtu takových žádostí.
  4. Konečný termín pro výměnu národních průkazů pilota kluzáků a pilota balónů je posunut na 8.4.2020.
  5. Výše uvedené skutečnosti budou postupně zapracovány do příslušných postupů ÚCL.
Výběr jazyka česky english