Teoretické zkoušky technika údržby letadel

Veškerými teoretickými zkouškami techniků údržby letadel a letadlových celků jsou pověřeny tři níže uvedené organizace. Uchazeči, kteří zahájili zkoušky na ÚCL, mohou zde zkoušky dokončit. Další informace o zkouškách je možné získat ve Zkušebním řádu ÚCL. Bližší informace o zkoušení techniků údržby je možné získat u pověřených organizací:

Aircraft Industries, a.s.

Kunovice 1177

686 04 Kunovice

http://www.ssletecka.com

Odpovědná osoba: Mgr. Hynek Horňáček

Tel.: 572 818 200

Fax: 572 818 201

E-mail: hornacek@souletecke_com

 

ČVUT – fakulta dopravní

Konviktská 20

110 00 Praha 1

http://kld.fd.cvut.cz

Odpovědná osoba: Ing. Vladimír Němec

Tel.: 224 359 183

Fax: 224 359 185

E-mail: kld@fd_cvut_cz

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ulice 17. listopadu 15

708 33 Ostrava – Poruba

http://www.id.vsb.cz/ucld

Odpovědná osoba: Ing. Rostislav Horecký

Tel./Fax: 596 995 222, 596 991 759

E-mail: rostislav.horecky@vsb_cz, josef.hranicky@vsb_cz


Výběr jazyka česky english