Tématické okruhy teoretických zkoušek L1 (letadlové celky)

Zkoušky jsou prováděny pouze pověřenými organizacemi ÚCL v souladu s publikovaným zkušebním řádem. Pro bližší informace o teoretických zkouškách je třeba kontaktovat příslušnou organizaci. Požadavky na vydání průkazu způsobilosti jsou uvedeny v postupu CAA-ZLP-073.

 

motor turbínový

motor

 pístový

letadlové celky

M3 - Základy elektrotechniky

 

 

2,3,5,6,13

M4 - Základy elektrotechniky

 

 

2,3,6,13

M5 - Elektronické přístrojové systémy digitální techniky

 

 

2,3,6,13

M6 - Materiály a základní strojnické součástky

X

X

X

M7 - Postupy údržby

X

X

X

M9 - Lidská výkonnost

X

X

X

M15 - Turbínový motor

X

 

7

M16 - Pístový motor

 

X

 

M17 - Vrtule

(X)

(X)

16

M20 - Přírodní vědy a znalosti letadel

X

X

X

M21 - Letecké předpisy a požadavky letové způsobilosti

X

X

X

MC1 - Klimatizace a přetlakování

 

 

1

MC2 - Automatické řízení letu

 

 

2

MC3 - Spojení a navigace

 

 

3,6,13

MC4 - Dveře, přístupové otvory

 

 

4

MC5 - Elektrické zdroje

 

 

5

MC6 - Vybavení

 

 

6

MC8 - Řízení letadla

 

 

8

MC9 - Palivo/drak

 

 

9

MC10 - Vrtulníky/rotory

 

 

10

MC11 - Vrtulníky/převody

 

 

11

MC12 - Hydraulika

 

 

8,12

MC13 - Přístroje

 

 

13

MC14 - Přistávací zařízení

 

 

14

MC15 - Kyslík

 

 

15

MC17 - Pneumatické systémy

 

 

17

MC18 - Ochrana proti námraze, dešti, požáru

 

 

18

MC19 - Okna

 

 

19

MC20 - Konstrukce draku

 

 

20

Rozsah znalostí je rozdělen do tří úrovní:

Úroveň 1
- Žadatel je seznámen se základy daného předmětu, na jejichž podkladě bude schopen podat jednoduchý popis celé problematiky předmětu za použití běžné slovní zásoby a příkladů. Žadatel by měl být schopný používat typické názvosloví.

Úroveň 2 - Žadatel je seznámen obecně s teoretickými a praktickými aspekty daného předmětu, na jejichž základě bude schopen podat obecný popis předmětu s použitím typických příkladů, bude schopen používat matematické vzorce ve spojení s fyzikálními zákony popisujícími daný předmět. Žadatel by měl porozumět teoretickým základům předmětu a být schopný používat praktickým způsobem své teoretické znalosti při používání podrobných postupů.

Úroveň 3 - Žadatel je seznámen podrobně s teoretickými a praktickými aspekty daného předmětu, na jejichž základě bude schopen podat podrobný popis předmětu za použití teoretických principů a konkrétních příkladů, bude schopen kombinovat a používat logickým a pochopitelným způsobem samostatně jednotlivé části teoretických znalostí a používat matematické vzorce vztahující se k danému předmětu. Žadatel by měl znát teorii daného předmětu a návaznosti na jiné předměty, měl by být schopný používat praktickým způsobem svoje znalosti při používání instrukcí výrobce a být schopný vyložit výsledky z různých zdrojů a v případě potřeby provést nápravná opatření.

Pozn. Pro letadlové celky označují čísla kvalifikace podle Part 145 v souladu s postupem CAA-ZLP-073

  1 - Klimatizace a přetlakování

  2 - Automatické řízení letu

  3 - Spojení a navigace

  4 - Dveře, přístupové otvory

  5 - Elektrické zdroje

  6 - Vybavení

  7 - Motor (APU)

  8 - Řízení letadla

  9 - Palivo (drak)

10 - Vrtulníky (rotory)

11 - Vrtulníky (převody)

12 - Hydraulika

13 - Přístroje

14 - Přistávací zařízení

15 - Kyslík

16 - Vrtule

17 - Pneumatické systémy

18 - Ochrana proti námraze, dešti, požáru

19 - Okna
20 - Konstrukce draku

Výběr jazyka česky english