Tématické okruhy teoretických zkoušek L1 (kluzáky a balóny)

Zkoušky jsou prováděny pouze pověřenými organizacemi ÚCL v souladu s publikovaným zkušebním řádem. Pro bližší informace o teoretických zkouškách je třeba kontaktovat příslušnou organizaci. Požadavky na vydání průkazu způsobilosti jsou uvedeny v postupu CAA-ZLP-072.

 

kluzáky

balóny horkovzdušné

balóny plynové

M9 - Lidská výkonnost

X

X

X

M21 - Letecké předpisy a požadavky letové způsobilosti

X

X

X

M22 - Přírodní vědy a všeobecné znalosti letadel

X

X

X

M23 - Letadlová technika, kluzáky

X

 

 

M24 - Údržba kluzáků

X

 

 

M25 - Letadlová technika, horkovzdušné balóny

 

X

 

M26 - Údržba horkovzdušných balónů

 

X

 

M27 - Letadlová technika, plynové balóny

 

 

X

M28 - Údržba plynových balónů

 

 

X

Rozsah znalostí je rozdělen do tří úrovní:

Úroveň 1 - Žadatel je seznámen se základy daného předmětu, na jejichž podkladě bude schopen podat jednoduchý popis celé problematiky předmětu za použití běžné slovní zásoby a příkladů. Žadatel by měl být schopný používat typické názvosloví.


Úroveň 2
- Žadatel je seznámen obecně s teoretickými a praktickými aspekty daného předmětu, na jejichž základě bude schopen podat obecný popis předmětu s použitím typických příkladů, bude schopen používat matematické vzorce ve spojení s fyzikálními zákony popisujícími daný předmět. Žadatel by měl porozumět teoretickým základům předmětu a být schopný používat praktickým způsobem své teoretické znalosti při používání podrobných postupů.


Úroveň 3
- Žadatel je seznámen podrobně s teoretickými a praktickými aspekty daného předmětu, na jejichž základě bude schopen podat podrobný popis předmětu za použití teoretických principů a konkrétních příkladů, bude schopen kombinovat a používat logickým a pochopitelným způsobem samostatně jednotlivé části teoretických znalostí a používat matematické vzorce vztahující se k danému předmětu. Žadatel by měl znát teorii daného předmětu a návaznosti na jiné předměty, měl by být schopný používat praktickým způsobem svoje znalosti při používání instrukcí výrobce a být schopný vyložit výsledky z různých zdrojů a v případě potřeby provést nápravná opatření.

Výběr jazyka česky english