Stanoviska OZLP

PŘEHLED VYDANÝCH STANOVISEK OZLP

V následujících odkazech lze nalézt pokyny a informace jak pro výcvikové organizace schválené ÚCL k poskytování výuky teoretických i praktických znalostí, tak také pro letecký personál žádající o vydání, změnu nebo obnovu průkazu způsobilosti, případně pro validaci průkazu způsobilosti vydaného nečlenským státem JAA nebo EASA.


Stanovisko OZLP-16/2015 - K vydávání PPL(A/H) účastníkům integrovaných kurzů
Revidované původní Stanovisko OZLP-13/2014 - Účastníci integrovaného kurzu mohou po splnění příslušných požadavků požádat o vydání průkazu způsobilosti soukromého pilota.
Určeno: ATO poskytující integrované kurzy


Stanovisko OZLP-15/2015 - Výcvik v registrovaných zařízeních

Výcvik v registrovaných zařízeních je povolen do 8. dubna 2018  za podmínky dodržení požadavků Přílohy 1 (část FCL) k Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 a příslušných AMC a GM.

Určeno: Všem Registrovaným zařízením


Stanovisko OZLP-14/2015 - Rozdílový výcvik

Doplňující a vysvětlující informace, za jakých okolností je požadován rozdílový výcvik v rámci třídní kvalifikace SEP land. 
Určeno: Všem ATO


Stanovisko OZLP-13/2014 - K vydávání PPL(A/H) účastníkům integrovaných kurzů
Bylo revidováno Stanoviskem OZLP-16/2015
Určeno: ATO poskytující integrované kurzy

Stanovisko OZLP-12/2014 - K přístrojové době ve výcviku v kurzu IR(A) a CPL(A)
Vysvětlující stanovisko OZLP/ÚCL k Modulu základů letu podle přístrojů v kurzu IR(A) a výcviku v letu podle přístrojů v kurzu CPL(A) v souladu se současným zněním nařízení (EU) č. 1178/2011 a příslušných AMC a GM.
Určeno: Organizacím ATO schváleným k poskytování výcvikových kurzů IR(A) a CPL(A)

Stanovisko SLP-11/2008 - Oznámení ředitele Sekce letové a provozní pro examinátory
Povinností examinátorů při zkouškách dovednosti a při přezkoušení odborné způsobilosti za letů VFR uchazečů, kteří nehovoří plynule česky, ale anglicky, je prokázání znalosti minimálně ICAO Level 4.
Určeno: Letoví examinátoři

Stanovisko OZLP-10/2008 - Opatření z auditu týmu EASA z června 2008
Ve dnech 16.-20. června 2008 proběhl audit týmu EASA, z jehož nálezů a zjištění byla OZLP stanovena opatření v rámci působnosti Part 66 a Part 147.
Určeno: Organizace poskytující výcvik techniků údržby a potvrzující splnění praxe v údržbě

Stanovisko OZLP-09/2006 - Poměr samostudia u distančních modulových kurzů
Na základě žádostí jednotlivých FTO poskytujících distanční kurzy teoretické výuky ÚCL stanovil poměr samostudia a výuky na učebně.
Určeno: Organizace poskytující teoretickou výuku distančních modulových kurzů

Stanovisko OZLP-08/2005 - Uznávání výcviku na Slovensku
Vyjádření ÚCL k žádosti uznávání licencí vydaných na Slovensku, absolvované teorie a zkoušek a jednotlivých modulů praktického výcviku provedených na Slovensku.
Určeno: Výcvikové organizace pro piloty FTO

Stanovisko OZLP-07/2005 - Organizace distančních modulových kurzů
Na základě většího počtu žádostí o schválení návrhu změny organizace teoretických kurzů byly ÚCL stanoveny společné požadavky.
Určeno: Organizace poskytující teoretickou výuku distančních modulových kurzů

Stanovisko OZLP-06/2005 - Hlášení zahájení výcviku podle Part 147
Pro hlášení zahájení typového výcviku v organizaci schválené podle Part 147 je k dispozici formulář se stanovenými údaji pro vyplnění.
Určeno: Výcvikové organizace typového výcviku techniků údržby MTO

Stanovisko OZLP-05/2005 - Dokončení výcviku zahájeného v nečlenském státě JAA
Vyjádření ÚCL k žádosti o zkrácení výcviku zahájeného v nečlenském státě JAA na základě předpisu JAR-FCL 1 a návrh dalšího postupu pro získání kvalifikace.
Určeno: Žadatel o průkaz pilota letounů

Stanovisko OZLP-04/2005 - Nové číslo účtu
S platností od 17. ledna 2005 je pro hrazení poplatků za vydáví a prodloužení osvědčení o schválení organizace pro výcvik leteckého personálu změna čísla účtu.
Určeno: Všechny výcvikové organizace pro letecký personál

Stanovisko OZLP-03/2002 - Teoretické zkoušky lektorů
Povinnost pro lektory poskytující teoretickou výuku u výcvikových organizací FTO podle databáze CQB JAA.
Určeno: Lektoři teoretické výuky FTO

Stanovisko OZLP-02/2002 - Stanovisko ÚCL ke kurzům a teoretickým zkouškám
Stanovisko se týká rozdělených kurzů a teoretických zkoušek ATPL a CPL v souladu s JAR-FCL 1.480(a), provádění teoretických zkoušek na ÚCL a požadavků na lektory.
Určeno: Výcvikové organizace pro teoretické kurzy ATPL a CPL

Stanovisko OZLP-01/2002 - Hlášení zahájení výcviku pilota-žáka
Pro nahlášení zahájení výcviku pilota-žáka ve výcvikové organizaci byly stanoveny jednoznačné požadavky na uvedení příslušných údajů.
Určeno: Výcvikové organizace pro piloty FTO

Zastupování žadatelů o průkaz způsobilosti


Stanovisko FAA k přečíslování nově vydávaných průkazů pilota dle Part-FCL

Výběr jazyka česky english