Examinátoři

Acceptance of non-Czech examiners

Examinátoři pro vícepilotní letouny TRE(A), SFE(A)

Examinátoři vykonávají práva v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1178/2011 v platném znění, Příloha 1, Hlava K, dle ustanovení:

  • FCL.1005.TRE
  • FCL.1005.SFE


pdf.png
Seznam examinátorů TRE(A), SFE(A)

pdf.pngPříručka pro examinátory TRE(A), SFE(A)

pdf.pngApplication and Report Form & MPA Training, Skill Test or Proficiency Check for ATPL, MPL and Type Ratings

pdf.pngExaminer Report - Failure of Test

pdf.pngCAA SFI revalidation Form: Žádost o prodloužení obnovu pověření SFI

pdf.pngCAA TRI revalidation Form: Žádost o prodloužení obnovu kvalifikace TRI

pdf.pngCAA TRI AoC Airplane: Formulář hodnocení odborné způsobilosti TRI na letounu

pdf.pngCAA TRI SFI AoC FSTD: Formulář hodnocení odborné způsobilosti TRI SFI na FSTD

doc.pngŽádost o pověření examinátora k provedení hodnocení odborné způsobilosti (EAofC) examinátora SFE(A)/TRE(A)


pdf.pngFormulář hodnocení odborné způsobilosti examinátora TRE(A), SFE(A)


             

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (AJ, ČJ)

AMC/GM to Part-FCL (AJ)


Examinátoři pro jednopilotní letouny

Standardizační školení examinátorů

pdf.pngKoncepce řešení systému examinátorů jednopilotních letadel ČR

pdf.pngPostup CAA-ZLP-131 - Standardizace examinátorů


Práva examinátorů slouží k získávání, prodlužování a obnově jednotlivých průkazů způsobilosti a kvalifikací. Přesný rozsah práv je stanoven v jejich pověření včetně případných omezení.

Zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti při letech VFR pro uchazeče, kteří nehovoří plynule česky, a hovoří anglicky, mohou provádět pouze examinátoři pověření ÚCL, kteří prokázali znalost angličtiny minimálně na úrovni 4 podle hodnotící stupnice ICAO - viz oznámení ředitele Sekce letové a provozní, stanovisko SLP-11/2008.


pdf.pngPříručka letového examinátora - letounyFormuláře

pdf.pngZkouška LAPL(A) PART-FCL

pdf.pngZkouška PPL(A) PART-FCL

pdf.pngZkouška CPL(A) PART-FCL

pdf.pngZkouška IR(A) PART-FCL

pdf.pngZkouška EIR(A) PART-FCL

pdf.pngZkouška FI(A) AMC5 FCL.935

pdf.pngProtokol POZ FI(A) GM1 FCL.940.FI(a)(2)

pdf.pngProtokol - Formulář žádosti a zprávy PART-FCL
Examinátoři pro vrtulníky

pdf.pngPříručka letového examinátora - vrtulníky


Formuláře

pdf.png7.1 Formulář žádosti a zprávy pro zkoušku dovednosti LAPL(H) a PPL(H)
pdf.png7.2 Formulář žádosti a zprávy pro zkoušku dovednosti CPL(H)
pdf.png7.3 Formulář žádosti a zprávy pro zkoušku dovednosti IR(H)
pdf.png7.4 Formulář žádosti a zprávy pro ATPL, MPL, typové kvalifikace, výcvik, zkoušku dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti
pdf.png7.5 Formulář žádosti a zprávy pro hodnocení odborné způsobilosti FI(H)
pdf.png7.6 Formulář prodloužení platnosti a obnovy kvalifikace FI(H)Examinátoři pro balóny

pdf.pngPostup pro vydání/prodloužení pověření inspektora (examinátora) – balóny

pdf.pngProtokol o schopnosti inspektora (examinátora) pro vydání pověření – balónySeznamy examinátorů

pdf.pngExaminátoři - balóny
pdf.pngExaminátoři - kluzáky
pdf.pngExaminátoři - letouny
pdf.pngExaminátoři - padáky
pdf.pngExaminátoři - vrtulníky

Výběr jazyka česky english