Letecký personál / Technik údržby letadel

Způsobilost techniků letounů a vrtulníků včetně motorových kluzáků schopných samostatného vzletu se řídí nařízením (EK) č. 2042/2003 v platném znění a jeho přílohami III (Part-66) a IV (Part-147). Celé znění naleznete na stránce http://www.caa.cz/legislativa/zachovani-letove-zpusobilosti. K uvedenému nařízení patří i příslušné AMC a GM (Přijatelné způsoby průkazu a Poradenský materiál k Part-66 a k Part-147), které lze nalézt na stránce http://www.caa.cz/legislativa/prijatelne-zpusoby-prukazu-amc-a-poradensky-material-gm a postup CAA-ZLP-052 na této stránce.

Teoretické zkoušky pro získání nebo rozšíření průkazu technika údržby letadel provádí organizace poskytující základní výcvik techniků údržby letadel a příslušnou teoretickou výuku. Jejich seznam je uveden v postupu CAA-ZLP-052. Doporučená literatura pro přípravu na teoretické zkoušky pro získání průkazu technika údržby letadel: Akademické nakladatelství CERM, Učební texty dle předpisu JAR-66.
Technik údržby letadlových celků, kluzáků a volných balónů

Pro techniky údržby letadlových celků, kluzáků a volných balónů stále platí český letecký předpis L 1 a postup CAA-ZLP-072 pro techniky údržby kluzáků a volných balónů a postup CAA-ZLP-073 pro techniky údržby letadlových celků.

Veškerý personál uvolňující do provozu letadlové celky, kluzáky (kromě motorových kluzáků schopných samostatného vzletu) a volné balóny musí být držitelem platného průkazu AML ICAO vydaného podle českého národního předpisu L 1.

České národní průkazy AML ICAO (nebo též L 1) zůstávají nadále v platnosti. Kvalifikace opravňující uvolňovat do provozu letadlové celky, kluzáky a volné balóny lze zapsat jen do AML ICAO, takže pokud je držitel AML ICAO současně držitelem AML JAR-66 nebo Part 66, bude mít i po roce 2006 průkazy způsobilosti technika údržby letadel dva (AML ICAO i AML JAR-66 nebo Part 66).

Informace o typových kurzech a organizacích schválených k provádění typových výcviků jsou uvedeny na stránce Výcvikové organizace.

CAA-ZLP-052 AML Part 66 pro letouny a vrtulníky

CAA-ZLP-072 AML L1 pro kluzáky a balóny

CAA-ZLP-073 AML L1 pro letadlové celky

Tématické okruhy teoretických zkoušek L1 (kluzáky a balóny)

Tématické okruhy teoretických zkoušek L1 (letadlové celky)

Seznam doporucené literatury

Formuláře

pdf.pngŽádost o vystavení duplikátu průkazu způsobilosti

- EASA Form 19 Image Image
- Žádost o průkaz AML s omezením "organizace + číslo oprávnění (Formulář 19 OCO) Image Image

- Seznam úkolů v údržbě pro prokázání praxe k vydání AML Image

- Seznam úkolů v údržbě pro prokázání praxe při typovém výcviku Image

Výběr jazyka česky english