Letecký personál / Pilot volných balónů

Pro způsobilost pilotů volných balónů včetně zdravotní způsobilosti platí předpis L 1. Podrobné požadavky ÚCL na způsobilost pilotů volných balónů jsou obsaženy v postupu CAA-ZLP-050, který nahrazuje i Rámcové osnovy a požadavky ÚCL dosud publikované v různých jiných dokumentech. Pokud je pilot volných balónů držitelem i průkazu pilota letounů nebo vrtulníků nebo motorových kluzáků, a má tedy platné osvědčení zdravotní způsobilosti vydané podle předpisu Part-MED, je to postačujícím dokladem i pro to, že je zdravotně způsobilý i jako pilot volných balónů, a žádný další doklad o zdravotní způsobilosti už nepotřebuje. Zde si je však třeba uvědomit, že pro piloty volných balónů platí předpis L 1, a tedy i doba platnosti lékařských vyšetření podle předpisu L 1 (24 měsíců i v případě, že osvědčení zdravotní způsobilosti vydané podle předpisu Part-MED by mělo dobu platnosti delší).

CAA-ZLP-050 Způsobilost pilotů volných balónů

Informace k teoretickým zkouškámFormuláře

pdf.pngŽádost o vystavení duplikátu průkazu způsobilosti

pdf.pngŽádost o verifikaci průkazu způsobilosti


- Žádost o vydání průkazu způsobilosti pilota volných balónů nebo získání kvalifikace Image
- Záznam praxe a letového výcviku pro vydání průkazu způsobilosti pilota volných balónů nebo získání kvalifikace Image
- Žádost o získání / rozšíření kvalifikace TST(B) Image
- Záznam praxe a letového výcviku o získání / rozšíření kvalifikace TST(B) Image Image

Výběr jazyka česky english