Letecký personál / Pilot balónů

Pro způsobilost pilotů balónů platí nařízení Evropské komise (EU) č. 1178/2011 v platném znění (tzv. Aircrew Regulation).

Nové průkazy pilota balónů a nové kvalifikace vydává ÚCL podle Aircrew Regulation a podle postupu CAA-ZLP-162 s využitím souvisejících formulářů CAA-F-162-1 až CAA-F-162-8.

Původní průkazy pilota volných balónů vydané podle leteckého předpisu L 1 zůstávají v platnosti do konce doby platnosti tohoto průkazu nebo do 8. 4. 2020 podle toho, co nastane dříve. Držitelé těchto průkazů prodlužují nebo obnovují platnost kvalifikací v nich zapsaných podle postupu CAA-ZLP-050 (tedy stejně jako dříve) s využitím souvisejícího formuláře CAA-F-050-1. Držitelé těchto průkazů mohou kdykoliv požádat o jejich výměnu za průkaz pilota balónů vydaný podle Aircrew Regulation. Výměna se provádí podle pravidel uvedených v postupu CAA-ZLP-162.Postupy

pdf.pngCAA-ZLP-050 Způsobilost pilotů volných balónů - dle předpisu L1
pdf.pngCAA-ZLP-162 Způsobilost pilotů balónů - dle Aircrew RegulationFormuláře

pdf.pngŽádost o vystavení duplikátu průkazu způsobilosti

pdf.pngŽádost o verifikaci průkazu způsobilosti


pdf.pngZpůsobilost pilotů volných balónů – praktická zkouška dovednosti - dle předpisu L1
pdf.pngŽádost o vydání BPL / LAPL(B) - HOT AIR FREE
pdf.pngŽádost o vydání další kvalifikace pro balóny (GAS FREE, GAS TEATHERED, HOT AIR AIRSHIP, NIGHT)
pdf.pngŽádost o rozšíření třídní kvalifikace o další skupinu balónů
pdf.pngŽádost o vydání kvalifikace FI(B) pro třídu HOT AIR FREE s omezením FCL.910.FI
pdf.pngŽádost o rozšíření kvalifikace FI(B) pro HOT AIR FREE o další oprávnění
pdf.pngŽádost o prodloužení / obnovu platnosti kvalifikace FI(B)
pdf.pngProtokol o rozšíření práv BPL pro obchodní lety
pdf.pngPřevodní formulář pro převod původních BPL na nový BPL nebo LAPL(B)

Výběr jazyka česky english