Letecký personál / Pilot kluzáků

Pro způsobilost pilotů kluzáků včetně zdravotní způsobilosti platí předpis L 1. Podrobné požadavky ÚCL na způsobilost pilotů kluzáků jsou obsaženy v postupu CAA-ZLP-049, který nahrazuje i Rámcové osnovy a požadavky ÚCL dosud publikované v různých jiných dokumentech. Pokud je pilot kluzáků držitelem i průkazu pilota letounů nebo vrtulníků nebo motorových kluzáků, a má tedy platné osvědčení zdravotní způsobilosti vydané podle předpisu Part-MED, je to postačujícím dokladem i pro to, že je zdravotně způsobilý i jako pilot kluzáků, a žádný další doklad o zdravotní způsobilosti už nepotřebuje. Zde si je však třeba uvědomit, že pro piloty kluzáků platí předpis L 1, a tedy i doba platnosti lékařských vyšetření podle předpisu L 1 (24 měsíců i v případě, že osvědčení zdravotní způsobilosti vydané podle předpisu Part-MED by mělo dobu platnosti delší). Má-li držitel průkazu pilota kluzáků ještě platný starý typ průkazu (v modrém plastovém obalu) a jeho platnost si prodlouží "po staru", tedy podle požadavků AIC C 38/02, resp. AIC C 39/94, ÚCL to bude tolerovat i pro vydání průkazu nového typu.

Informace k teoretickým zkouškámPostupy

CAA-ZLP-049 Způsobilost pilotů kluzákůZkušební osnovy pro teoretické zkoušky

Examinátoři provádějící teoretické zkoušky pilotů kluzáků jsou uvedeni v postupu CAA-ZLP-060 Zkušební řád ÚCL.


ZKUŠEBNÍ OSNOVY pro teoretické zkoušky pilotů kluzáků (GLD) a pilotů motorových kluzáků (TMG)Formuláře

pdf.pngŽádost o vystavení duplikátu průkazu způsobilosti

pdf.pngŽádost o verifikaci průkazu způsobilosti

- Žádost o vydání průkazu způsobilosti pilota kluzáků nebo získání kvalifikace Image Image
- Žádost o provedení praktické zkoušky / obnovu / přezkoušení / administrativní prodloužení kvalifikace pilota a/nebo instruktora motorových kluzáků Image
- Žádost o provedení praktické zkoušky / obnovu / přezkoušení /administrativní prodloužení kvalifikace pilota a/nebo instruktora kluzáků Image

- Žádost o získání / rozšíření kvalifikace TST(TGM) Image
- Záznam praxe a letového výcviku pro získání kvalifikace TST Image Image

Výběr jazyka česky english