Oprávnění FAA dle CFR Part 145 pro české firmy

Dne 1. 5. 2011 vstoupila v platnost smlouva uzavřená mezi USA a EU týkající se vzájemného uznávání ověření plnění a oprávnění vydaných technickými agenty resp. leteckými úřady obou stran pro oblast způsobilosti výrobků a organizací zapojených do údržby výrobků a leteckých částí a zařízení.

V oblasti údržby tato smlouva umožňuje českým firmám získat oprávnění FAA dle CFR Part 145.

Protože smlouva určuje, že tyto firmy budou dozorovány Úřadem pro civilní letectví, je nutné, v souladu se smlouvou, aby rovněž Úřad pro řádný výkon tohoto dozoru splnil podmínky v ní uvedené. Na jejich vyhovění se momentálně pracuje, a přestože smlouva počítá s přechodovým obdobím pro některé oblasti až dva roky, Úřad v současné době předpokládá, že bude připraven přijímat žádosti českých firem o FAA oprávnění od začátku roku 2012.


Žádosti budou vyřizovány v pořadí, v jakém dorazí. Délka vyřizování bude s ohledem na současnou situaci závislá na personálních kapacitách příslušného oddělení Úřadu, kdy prioritou jednoznačně zůstává zajištění výkonu státního dozoru ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb.


Pro usnadnění rozhodování potenciálních zájemců je určitě vhodné zmínit některé podmínky pro přijetí žádosti:

  • firma musí být držitelem platného oprávnění dle nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, Části 145 vydaného ÚCL
  • firma musí doložit potřebu být držitelem FAA oprávnění za účelem provádění oprav či údržby v USA registrovaných letadel, nebo leteckých částí a zařízení instalovaných na letadlech v USA registrovaných
  • rozsah FAA oprávnění nemůže být větší než rozsah oprávnění ÚCL
  • FAA oprávnění může pokrývat pracoviště umístěná výhradně na území EU
  • vydání FAA oprávnění bude od FAA zpoplatněno


Další podmínky a postup pro získání oprávnění jsou uvedeny v sekci C dokumentu Maintenance Annex Guidance (MAG). Úřad je připraven poskytnout tento dokument obratem na vyžádání, zájemci se mohou obracet na Ing. M. Tesaře (tesarm@caa_cz).


Dovolujeme si upozornit, že dle našeho názoru budou případní zájemci muset vyvinout značné úsilí pro splnění všech dodatečných podmínek pro získání FAA oprávnění, proto všem doporučujeme zahájit přípravné práce co nejdříve tak, aby schvalovací proces od příštího roku mohl být co nejplynulejší.


Případné dotazy je možno směřovat na Ing. Tesaře nebo Ing. Egerta, rozsáhlejší konzultace po domluvě a za standardních podmínek (1 500 Kč za každou započatou hodinu).


Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

květen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Výběr jazyka česky english