old-instrukce_provoz_prirucka

Instrukce pro zpracování provozní příručky

Provozní příručka musí být zpracována s ohledem na druh a rozsah zamýšleného provozu. Musí obsahovat skutečné provozní postupy, tak jak budou u společnosti prováděny.

Obsah Provozní příručky, včetně všech jejích doplňků nebo revizí, nesmí přesahovat podmínky obsažené v Provozní specifikaci k AOC a musí být přijatelný pro ÚCL. Ustanovení Provozní příručky, pro které je vyžadováno schválení ÚCL, jsou uvedena zde.

Provozní příručka musí být zpracována v jazyce, kterému rozumí všechen provozní personál.

Struktura Provozní příručky pro obchodní leteckou dopravu musí být v souladu s Dodatkem 1 k OPS 1.1045 pro letouny a s Dodatkem 1 k JAR-OPS 3.1045 pro vrtulníky. Názvy a číslování jednotlivých kapitol a ustanovení musí být z důvodu standardizace shodné. V případě potřeby rozšířit, nebo podrobněji rozvést text, použít systém indexování s nižší úrovní. U ustanovení, která jsou uvedena v Dodatku 1 a která se netýkají požadovaného druhu provozu, uvést číslo ustanovení (shodné s Dodatkem 1) a text: ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO.

- Část A, Kapitola 0 - Správa a řízení provozní příručky
- Část A, Kapitola 1 - Organizace a odpovědnost
- Část A, Kapitola 2 - Provozní řízení a dozor
- Část A, Kapitola 3 - Systém jakosti
- Část A, Kapitola 4 - Složení posádky
- Část A, Kapitola 5 - Požadavky na kvalifikaci
- Část A, Kapitola 6 - Ochrana zdraví posádky
- Část A, Kapitola 7 - Omezení doby letové služby
- Část A, Kapitola 8 - Provozní postupy
- Část A, Kapitola 9 - Nebezpečné zboží a zbraně
- Část A, Kapitola 10 - Bezpečnost
- Část A, Kapitola 11 - Jednání, oznamování a hlášení událostí
- Část A, Kapitola 12 - Pravidla létání
- Část A, Kapitola 13 - Nájem / pronájem

- Část B, Kapitola 0 - Obecné informace a měřicí jednotky
- Část B, Kapitola 1 - Omezení
- Část B, Kapitola 2 - Normální postupy
- Část B, Kapitola 3 - Mimořádené a nouzové postupy
- Část B, Kapitola 4 - Výkonnost
- Část B, Kapitola 5 - Plánování letu
- Část B, Kapitola 6 - Hmotnost a vyvážení
- Část B, Kapitola 7 - Nakládání
- Část B, Kapitola 8 - Seznam povolených odchylek na draku
- Část B, Kapitola 9 - Seznam minimálního vybavení
- Část B, Kapitola 10 - Záchranné a nouzové vybavení včetně kyslíku
- Část B, Kapitola 11 - Postupy nouzové evakuace
- Část B, Kapitola 12 - Systémy letounu

- Část C

- Část D, Kapitola 1 - Osnovy výcviku a programy přezkušování pro veškerý provozní personál
- Část D, Kapitola 2 - Obsah osnov výcviku a programů přezkušování
- Část D, Kapitola 3 - Postupy
- Část D, Kapitola 4 - Dokumentace a lhůty archivace

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english