Oddělení výroby

Jak na to

Udělování výjimek dle článku 14.4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

Vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě

Letecká veřejná vystoupení

Oddělení leteckých provozovatelů

- Prodloužení platnosti OLZ letadla zapsaného v LR-ČR

- Oprávnění k údržbě podle Části-145

- Oprávnění k údržbě - všeobecně

- Oprávnění k údržbě podle Části M, Hlava F

- Oprávnění k řízení zachování letové způsobilosti podle Části M, Hlava G

- Získání Typového osvědčení podle EASA

- Získání Doplňkového typového osvědčení podle EASA

- Schvalování nevýznamných změn na EASA transferovaných výrobcích pro osoby jiné, než držitele DOA
Zde uvedené informace mají pomoci a poskytnout vodítko všem zájemcům o schválení nevýznamné změny na EASA transferovaném výrobku (letadle, vrtuli a motoru) a napomoci Vám zahájit proces schvalování.

- Osvědčení letové způsobilosti
Postup pro vydání Osvědčení letové způsobilosti Transferovanému letadlu dováženému ze zahraničí

- Osvědčení hlukové způsobilosti

- Souhlas ke zkušebnímu létání
Vydávání souhlasů ke zkušebnímu létání

- Zvláštní osvědčení letové způsobilosti

- Exportní osvědčení letové způsobilosti - letadla

- Typové osvědčování hlukové způsobilosti letadel
Účelem typového hlukového osvědčování způsobilosti letadel je prokázání plnění příslušných ustanovení - hlukových limitů dle platných standardů předpisů L-16/1 (Annex 16/I ICAO) nebo JAR 36 případně jiných standardů.

- Postupy pro změnu intervalů údržby letadel

- Osvědčování vybavení
Schvalování vybavení letadel, motorů, vrtulí-letadlových částí a zařízení

Individuální stavby letadel - EXPERIMENTAL
V přiložených souborech jsou základní dokumenty, kterými se stavitel při stavbě od samého počátku řídí, nebo je bere na vědomí.

Pracovníci pověření k výkonu odborného dozoru nad individuálními stavbami
V přiloženém souboru je uveden seznam pracovníků pověřených k výkonu odborného dozoru nad individuálními stavbami podle směrnice ÚCL - CAA-ST-072-0/04.

Vybrané dokumenty schvalované Odborem způsobilosti letadel v provozu

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Výběr jazyka česky english