Odbor leteckých předpisů

Odbor leteckých předpisů

Volte, prosím, číslo ústředny 225 42 + čtyřmístné číslo linky:

E-mail OLP: olp@caa_cz

Fax OLP: 225 42 2693

Historie a činnost OLP

Nevyhovující stav českých leteckých předpisů v 90. letech z hlediska kvality jejich zpracování a nesouladu s mezinárodními standardy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) vedl tehdejší Ministerstvo dopravy a spojů k rozhodnutí vytvořit na ÚCL v listopadu 1992 odbor leteckých předpisů. Prvním úkolem tohoto odboru bylo zaktualizovat a připravit pro tehdejší Ministerstvo dopravy a spojů k vydání vybrané předpisy z řady předpisů L zpracovávané podle standardů ICAO. Dále uvedené předpisy jsou na OLP zpracovávány v současnosti .

V roce 1991 schválila vláda ČSFR vstup naší republiky do Evropské konference pro civilní letectví - ECAC (European Civil Aviation Conference). Tím vytvořila předpoklady pro vstup do Sdružených leteckých úřadů (JAA), protože člen JAA musí být členem ECAC. V souvislosti se zapojením ČR do struktur Evropy byl pro poradu ministra dopravy a spojů připraven materiál k odsouhlasení vstupu do JAA. Na poradě konané v březnu 1995 ministr dopravy a spojů vstup ČR do JAA odsouhlasil a o rok později byla odeslána žádost o členství, kterou jsme přislíbili plnění závazků a povinností JAA. Dne 26. března 1996 tehdejší ředitel odboru civilního letectví MDS podepsal v Paříži tzv. Kyperskou dohodu, týkající se zpracovávání, přijímání a zavádění Společných leteckých předpisů JAR. Tímto aktem se Česká republika stala kandidátskou zemí.

K plnění závazků kandidátské země odbor leteckých předpisů začal postupně zpracovávat české znění stěžejních předpisů JAR, zahrnujících provoz letadel, postupy certifikace letadel a ostatních výrobků a částí letadlové techniky, požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost leteckého personálu, požadavky pro osvědčující personál údržby, pro schválený výcvik k údržbě a požadavky pro organizace oprávněné k údržbě v obchodní letecké dopravě. Doposud byly odborem leteckých předpisů dvojjazyčně připraveny dále uvedené předpisy JAR, které jsou nadále aktualizovány podle požadavků JAA.

Dne 12.12.2000 v Paříži se Česká republika stala, z rozhodnutí JAA Board, plným členem Sdružených leteckých úřadů.

V dnešní době je hlavním úkolem OLP příprava znění českého překladu předpisů pro Ministerstvo dopravy, které je schvaluje a prostřednictvím Letecké informační služby uveřejňuje.

Originální znění Annexů ICAO a předpisů JAR si mohou zájemci objednat u společnosti IHS Global Engineering Documents prostřednictvím jednotlivých Global Info Centres nebo přímo zástupce pro Českou republiku (bližší informace jsou dostupné také na oficiální stránce JAA).

Annexy a další dokumentace ICAO je v papírové formě k dispozici v knihovně ŘLP ČR, s.p. v budově Letecké školy, K letišti 1040, 160 08 Praha 6. Podrobnější informace lze získat u pí. Hejdové, tel: 22037 3259, e-mail: hejdova@ans_cz

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

duben 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Výběr jazyka česky english