Obchodní letecká doprava - vrtulníky

a.  JAR-OPS 3 Amendment 5  obsahuje požadavky pro obchodní leteckou dopravu  vrtulníky.

 

i.    JAR-OPS 3 se skládá ze dvou částí. Část 1 obsahuje právně závazné požadavky, jejichž
závaznost nám zakládá §102 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Letecký zákon) a Část 2 obsahuje přijatelné způsoby průkazu (AMC) a výkladový/vysvětlující materiál (GM).

Letecký předpis JAR-OPS 3 naleznete na web. stránkách letecké informační služby (LIS) zde.

 

ii.  JAR-OPS 3 bude nahrazen novými prováděcími pravidly (pozbude platnost), včetně nových AMC/GM, a to s účinností od 08.04.2012 (viz. nabídku "Informace k novým prováděcím pravidlům").

 

b.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.

 

i.    Toto nařízení upravuje vydávání provozních licencí leteckým dopravcům (provozovatelům obchodní letecké dopravy) Společenství, právo leteckých dopravců Společenství provozovat letecké služby uvnitř Společenství a stanovování cen leteckých služeb uvnitř Společenství.

 

     ii.   Vydání a platnost provozní licence neustále závisí na vlastnictví platného AOC, které stanoví činnosti, na něž se vztahuje provozní licence. Podmínky pro vydání provozní licence jsou obsahem Kapitoly II tohoto nařízení.

    iii.    Nařízení (ES) č. 1008/2008 naleznete na web. stránkách MD ČR (ve sloupci vnitřní trh) zde.

  

cZákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (novel). 

 

i.       Zákon č. 49/1997 Sb., byl novelizován zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 146/2000 Sb., zákonem č. 258/2002 Sb., zákonem č. 167/2004 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 225/2006 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 274/2008 Sb. a zákonem č. 301/2009 Sb.  

 

ii.       Podrobné informace, včetně konsolidovaného (úplného) znění zákona č. 49/1997 Sb., naleznete na web. stránkách MD ČR zde.

 

d.  Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb.,  kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů     

 

i.    Podrobné informace, týkající se vyhlášky MDS č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, naleznete na stejné web. stránce MDČR, jak je uvedena výše v bodě (c)(ii) 

 

Pozn. 1 :     Nařízení EU je právně závazný akt s přímou aplikovatelností pro všechny ČS EU, včetně ČR. Pokud se národní právo každého ČS EU zabývá stejným předmětem, nařízení má vždy přednost.

 

                  Směrnice EU je rovněž závaznými právními akty, ale na rozdíl od nařízení, není přímo aplikovatelná, ale musí být převedena do národního práva každého ČS EU (v ČR do zákona č. 49/1997 Sb., a/nebo do vyhlášky MDS č. 108/1997 Sb.) Směrnice pokrývají záležitosti menšího významu, nebo jsou vydávány jako dočasné. Většina směrnic je postupně nahrazována nařízeními. 

 

eNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel. 

 

i.    Účelem tohoto nařízení je stanovit minimální požadavky na pojištění pro letecké dopravce a provozovatele letadel ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a třetím osobám.

 

ii.  Nařízení (ES) č. 785/2004 naleznete na web. stránkách MDČR (ve sloupci ochrana cestujících) zde.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Výběr jazyka česky english