Novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a novela prováděcí vyhlášky č. 108/1997 Sb. (s účinností od 1. 2. 2015)

Upozorňujeme, že 1. 2. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (letecký zákon) a novela prováděcí vyhlášky č. 108/1997 Sb. Doporučujeme letecké veřejnosti, aby se všemi změnami seznámila.


Odkaz na aktuální znění zákona a vyhlášky můžete nalézt na stránce Přehled právních předpisů.


Novela zákona přináší zejména změny právní úpravy v oblastech:

 • ochrany civilního letectví před protiprávními činy;
 • leteckého personálu (řídících letového provozu);
 • poskytování letových navigačních služeb (vazba na projekt Jednotné evropské nebe);
 • provozování obchodní letecké dopravy (zahraniční letečtí dopravci); a
 • odborného zjišťování příčin leteckých nehod.


Dále bychom chtěli upozornit na změnu § 92 a § 93 leteckého zákona, kdy výše uvedenou novelou dochází k zavedení dolní sazby pokut za některé přestupky a správní delikty v oblasti civilního letectví.


PŘÍKLAD:

Nově se například v souladu s výše uvedenými ustanoveními leteckého zákona uloží pokuta:


Od 50 000 Kč
do 1 000 000 Kč v případě:

 • provádění letů ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto zákoně nebo přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru;

nebo

 • ohrožení bezpečnost létání porušením leteckého předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provádění letů ve vzdušném prostoru;


nebo se uloží pokuta:


Od 100 000 Kč
do 5 000 000 Kč například v případě, že fyzická osoba:

 • při provozu letadla nebo sportovního létajícího zařízení způsobí v leteckém provozu nehodu porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru;

         nebo

 • v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím šetření nehod a incidentů v civilním letectví:
 1. zpřístupní nebo použije záznamy získané v rámci šetření letecké nehody nebo vážného incidentu k jiným účelům než k jejich šetření nebo ke zlepšení letecké provozní bezpečnosti letectví;
 2. jako osoba zúčastněná na nehodě nebo vážném incidentu neoznámí neprodleně Ústavu, že došlo k nehodě nebo vážnému incidentu;
 3. neuvědomí ve stanovené lhůtě Ústav o opatřeních, jež přijala na základě jeho bezpečnostního doporučení; nebo
 4. nezavede příslušné postupy při provádění opatření přijatých v návaznosti na Ústavem vydané bezpečnostní doporučení.


Výčet uvedený v tomto příkladu není úplný, proto doporučujeme letecké veřejnosti, aby se seznámila s úplným zněním § 92 a § 93 leteckého zákona.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony_2.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2018   < >
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Výběr jazyka česky english