Pracovníci pověření k výkonu odborného dozoru nad individuálními stavbami

V souladu s postupy pro výkon odborného dozoru nad individuálními stavbami CAA-ST-072-0/04 jsou v agendě oddělení draků a mechanických systémů (DMS) vedeni tito pracovníci:

  Pověření Zaměření
Ing. Bartoník Oldřich (L-4-498) kompozitové draky
hydraulické a elektrické systémy, přístroje
Ing. Dostál Jiří (L-4-028) pevnostní analýzy a zkoušky
Ing. Karas Jiří (L-4-029) letadlo všeobecně
Ing. Konečný Jiří (L-4-036) letadlo všeobecně
Ing. Kusbach Jiří (L-4-499) kompozitové draky
hydraulické a elektrické systémy, přístroje
pan Manda Miroslav (L-4-030) letadlo všeobecně
Ing. Matula Aleš (L-4-500) kompozitové draky
hydraulické a elektrické systémy, pohon, přístroje
Ing. Šimůnek Jan (L-4-019) dřevěné a kovové draky
Ing. Šípek Václav (L-4-041) kompozitové draky, povrchové úpravy
Ing. Vychopeň Jiří (L-4-040) pevnostní výpočty a zkoušky
pan Zimák Jindřich (L-4-031) letadlo všeobecně

Aktuální k:  15. 1. 2014

Výběr jazyka česky english