Aktuality

Aktualizace českých konsolidovaných znění základního nařízení a Části 21

V návaznosti na uveřejnění nařízení Komise (EU) č. 6/2013 ze dne 8. ledna 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES; a

 

Aktualizace plánů letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

Byl aktualizován plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p. na měsíc leden.

 

Uveřejnění postupu pro získávání a prodlužování oprávnění PAR, WRK, FFF a TST (jen provozní)

Sekce letová a provozní ÚCL uveřejňuje národní postup pro získávání a prodlužování oprávnění PAR, WRK, FFF a TST (jen provozní)

 

Stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů k provozu bezpilotních letadel

Problematika ochrany soukromí a osobních údajů ve vztahu k provozu bezpilotních letadel je stejně jako v zahraničí předmětem rozsáhlých debat napříč společností. Důvodem je technologický pokrok, který v oblasti bezpilotních letadel přinesl značné rozšíření možností a zvýšení dostupnosti pořizovat letecké obrazové a zvukové záznamy a to jak v profesionálním, tak v rekreačně-sportovním nasazení. Specifikem oproti letadlům s pilotem na palubě jsou malé rozměry a nízká hluková stopa většiny bezpilotních letadel, umožňující téměř či zcela nepozorovaný provoz a záznam subjektu údajů i z výšek a úhlů záběru pro letadla s pilotem na palubě nedostupných.

 

Novela směrnice CAA/S-SLS-010-n/2012 - Postupy pro vydání povolení k létání letadla bez pilota

Novela směrnice spočívá zejména ve vložení nové verze formuláře žádosti, použitelné nyní i pro žadatele - právnické osoby, v přidání přílohy obsahující pokyny k vyplnění žádosti a v celkové aktualizaci postupů pro provedení evidence a vydání povolení.

 

Uveřejnění českých znění rozhodnutí EASA (AMC-20 Amendmenty 5 až 9)

Odbor standardizace a regulace uveřejnil česká znění následujících rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví, která se vztahují k všeobecným přijatelným způsobům průkazu pro letovou způsobilost výrobků, letadlových částí a zařízení (AMC-20):

 

Vyhlášení řízení pro výběr nových spolupracovníků k pověření výkonem odborného dozoru nad individuálními stavbami letadel

Úřad pro civilní letectví České republiky, Sekce technická, Odbor inženýringu vyhlašuje řízení pro výběr nových spolupracovníků k pověření výkonem odborného dozoru nad individuálními (soukromými) stavbami letadel.

 

Uveřejnění nařízení EU – změny základního nařízení a Části-21 související s novelizací ICAO Annexu 16

Dne 9. 1. 2013 byla v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 4 vyhlášena následující nařízení:

 

Uveřejnění českého znění rozhodnutí č. 2012/009/R výkonného ředitele agentury EASA (CS-ETSO Amendment 7)

Odbor standardizace a regulace uveřejnil české znění následujícího rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví:

 

Vydána směrnice CAA/S-SLS-017-0/2012 - Užívání a regulace vzdušného prostoru ČR

S účinností od 1. 1. 2013, sekce letových standardů zveřejňuje směrnici, kterou se aplikují příslušná ustanovení nařízení Komise (ES) č. 2150 /2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné  užívání vzdušného prostoru. Jedná se především o ustanovení článku 4, 5, 6  předmětného nařízení. Směrnice obsahuje postupy, kterými se reguluje vzdušný prostor České republiky a  současně definuje kompetence, povinnosti a principy, podle kterých správní orgán zajišťuje a provádí regulaci vzdušného prostoru ČR v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., a vyhláškou MD č. 108/1997 Sb. v platném znění.  Směrnice dále stanovuje postup pro podávání žádostí na vyhrazení části vzdušného prostoru ČR  a postup pro vyřizování žádostí o povolení letové činnosti v zakázaném prostoru. Směrnice je závazná pro pracovníky Úřadu  a pro fyzické nebo právnické osoby, které provádí činnosti, jejichž postup je upraven touto směrnicí. 

 

Uveřejnění českého znění rozhodnutí č. 2012/021/R výkonného ředitele agentury EASA (CS-27 Amendment 3)

Odbor standardizace a regulace uveřejnil české znění následujícího rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví:

 

Doplněk k informacím k rozšíření prací při údržbě letadel Cessna řady 100 a 200

Vydání Doplňku k upozornění na vydání Temporary Revisions Maintenance Manuals pro letouny Cessna řady 100 a Cessna řady 200, které obsahují Supplemental Inspection Documents (SID), jejich platnost a intervaly provádění

 

Plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p. na leden

Byl uveřejněn plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

 

Uveřejnění rozhodnutí Komise – přístupová práva k evropské centrální evidenci bezpečnostních doporučení

Dne 14. 12. 2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 342 zveřejněno rozhodnutí Komise 2012/780/EU ze dne 5. prosince 2012 o přístupových právech k evropské centrální evidenci bezpečnostních doporučení a odpovědí na ně zřízené podle čl. 18 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES.

 

Uveřejnění českého znění rozhodnutí č. 2012/020/R výkonného ředitele agentury EASA (AMC a GM k Části 21 – druhé vydání)

Odbor standardizace a regulace uveřejnil české znění následujícího rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví:

 

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

březen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Výběr jazyka česky english