Aktuality

Uveřejnění prováděcích nařízení EU – systém sledování výkonnosti ANS a funkcí sítě a společný systém poplatků za ANS

Dne 9. 5. 2013 byla v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 128 vyhlášena následující nařízení:

 

Uveřejnění prováděcího nařízení EU – společné projekty a správní a pobídkové mechanismy pro zavádění programu SESAR

Dne 4. 5. 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 123 vyhlášeno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2013 ze dne 3. května 2013 o definici společných projektů, vytvoření správy a identifikaci pobídek podporujících provádění evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu.

 

Informace o konání a programu anoncovaného semináře o zkušebním létání

Seminář o zkušebním létání v České republice po změnách v evropské legislativě (Nařízení EK 1178/2011 a 290/2012) se bude konat ve středu 19. června 2013 od 9:00 do 16:00 hod ve velké zasedací místnosti ÚCL (1. patro).

 

Plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p. na květen

Byl uveřejněn plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

 

Aktualizace konsolidovaného českého znění nařízení (EU) č. 748/2012

V návaznosti na uveřejnění opravy nařízení (EU) č. 748/2012 (Úř. věstníku Evropské unie řady L č. 117, 27. 4. 2013, s. 24) bylo aktualizováno konsolidované české znění nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací.

 

Oznámení o uveřejnění rozhodnutí výkonného ředitele EASA (doplnění AMC a GM k Částem ARO, ORO, ARA a ORA související s problematikou posuzování rizik vulkanického popela)

Dne 18. dubna 2013 uveřejnila agentura EASA na svých internetových stránkách následující rozhodnutí výkonného ředitele: 

 

Aktuální informace ÚCL k regulaci bezpilotních systémů v České republice

Úřad pro civilní letectví využívá této příležitosti ke stručné prezentaci vybrané skupiny informací a skutečností, které by měly přispět k lepší orientaci v obecné problematice regulace bezpilotních letadel, včetně modelů letadel. Tyto informace navazují na obecné zásady tvorby předpisové základny a na postupy aplikované v civilním letectví.

 

Revize postupů pro žadatele o oprávnění organizace k výrobě a o Schvalovací dopis

Referát Výroby Sekce technické vydal nové revize postupů pro žadatele o Schvalovací dopis a o oprávnění organizace k výrobě dle nařízení Komise (EU) č.748/2012. 

 

Vydáno EASA Emergency AD 2013-0095 na vrtulníky Eurocopter AS 350 a AS 355

V návaznosti na vydání EASA Emergency AD 2013-0095-E na vrtulníky Eurocopter AS 350 a AS 355 byla ke dni 17. 4. 2013 aktualizována stránka Emergency PZZ pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR

 

Aktualizace plánů letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

Byl aktualizován plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p. na měsíc duben.

 

Upřesňující informace pro držitele stávajících kvalifikací Zkušební lety bez omezení na letounech

Podle Part-FCL.820 Aircrew Regulation (nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 a č. 290/2012 – použije se od 8.4.2013) se do průkazu pilota letounů zapisuje pouze kvalifikace pro zkušební lety v organizaci oprávněné podle Part-21 (tedy pouze zkušební lety letounů podle CS-25 nebo CS-23 s MTOM nad 2 000 kg s Permit to Fly vystaveným pro účely dle Part 21, Subpart P, 21.A.701 bod 1., 2. a případně 8.)...

 

Uveřejnění českého znění rozhodnutí č. 2011/016/R výkonného ředitele agentury EASA (AMC a GM k Části FCL)

Odbor standardizace a regulace uveřejnil české znění následujícíhoh rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví: Rozhodnutí č. 2011/016/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 15. prosince 2011 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 („Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-FCL“). 

 

Nové postupy pro oprávněné examinátory

Byly uveřejněny nové postupy pro oprávněné examinátory v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1178/2011. Více informací je k dispozici na stránce "Personál / Oprávnění examinátoři ".

 

Informační věstník 02/2013 - ORO.GEN.200 - Systém řízení

Odbor obchodní letecké dopravy ÚCL vydává informační věstník 02/2013, který obsahuje dodatečné informace k Infomačnímu věstníku 01/2013, které se týkají implementace ustanovení požadavku ORO.GEN.200 Systém řízení (se zaměřením na implementaci systému řízení bezpečnosti-SMS) Přílohy III (Část-ORO) k nařízení (EU) č. 965/2012 (viz zejména ustanovení 5 Informačního věstníku 01/2013 s názvem "Praktická realizace přechodu na nová prováděcí pravidla příloh III, IV a V k nařízení (EU) č. 965/2012").

 

Plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p. na duben

Byl uveřejněn plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

 

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english