Aktuality

‹‹   Předchozí   10 20 30 38 39 40 41 42 43 44   Následující   ››

Evropská strategická bezpečnostní iniciativa ESSI (European Strategic Safety Initiative)

Evropská strategická bezpečnostní iniciativa (European Strategic Safety Initiative (ESSI)) je partnerským uskupením v rámci civilního letectví mezi Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA), ostatními regulačními úřady a průmyslem. Cílem ESSI je další pozvednutí úrovně bezpečnosti letectví (nejen s ohledem na občany EU) prostředníctvím bezpečnostních analýz, implementace provozně-ekonomických akčních plánů a koordinace s ostatními bezpečnostními iniciativami z celého světa. 

 

Provoz letadel C172 při provádění výsadků

ÚCL tímto informuje, že pro provoz letadel C172 při provádění výsadků na základě dat schválených před 28. 9. 2003 v souladu s čl. 2b, Nařízení Komise (ES) č.1702/2003 platí  níže uvedený dodatek letové příručky č.j. TI/4936/1701/94 ze dne 16. 9. 1994.

 

Oznámení o zřízení oddílu Parašutismus na webových stránkách ÚCL

Odbor všeobecného letectví a leteckých prací oznamuje, že na webových stránkách Úřadu v sekci Provoz byl nově zřízen oddíl Parašutismus , ve kterém budou publikovány veškeré informace (postupy, nařízení, vzory žádostí a formulářů apod.) týkající se parašutistického provozu a jeho bezpečnosti. Oddíl také obsahuje složku Parašutistické nehody a incidenty , kde budou uveřejňovány informace o parašutistických nehodách a incidentech a další skutečnosti a upozornění, které považují jednotlivé parašutistické součásti za rozhodné pro bezpečnost parašutistického provozu, a se kterými mají potřebu dálkovým přístupem seznámit širokou parašutistickou veřejnost

 

Uveřejnění českého znění rozhodnutí č. 2010/010/R výkonného ředitele EASA (Amendment 6 k CS-ETSO)

Odbor standardizace a regulace uveřejnil české znění rozhodnutí č. 2010/010/R výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění příloha rozhodnutí č. 2003/10/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 24. října 2003 o certifikačních specifikacích, včetně předpisů letové způsobilosti a přijatelných způsobů průkazu, pro Evropské technické normalizační příkazy (Amendment 6 k CS-ETSO). 

 

Plán letů OLO na srpen

Byl uveřejněn plán letů OLO – Oddělení letového ověřování.

 

Seminář k implementaci Přílohy II (Údržba) bilaterální dohody mezi USA a EU

Na přelomu srpna a září tohoto roku připravily FAA a EASA semináře, týkající se aplikace Přílohy II bilaterální dohody mezi USA a EU, konkrétně možnosti získání oprávnění dle CFR Part 145 evropskými firmami. 

 

Uveřejnění změny nařízení EU – detekční kontroly kapalin, aerosolů a gelů

Dne 23. července 2011 bylo v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 193 vyhlášeno nařízení Komise (EU) č. 720/2011 ze dne 22. července 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, pokud jde o postupné zavádění detekčních kontrol kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU.

 

PŘ - Prodloužení termínu pro připomínkování EASA NPA č. 2011-10

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) prodloužila termín pro podání připomínek k NPA č. 2011-10 (Certification Specifications – Cabin Crew).

 

Oznámení č. 2 ve věci převzetí výkonu státní správy ve věcech sportovních padáků – pozvání k účasti na shromáždění

Generální ředitel Úřadu pro civilní letectví Ing. Josef Rada oznamuje, že v souvislosti se zahájením výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení – sportovních padáků k datu 1. 8. 2011, pořádá v pátek dne 22. 7. 2011 od 11.00 hodin ve velké zasedací místnosti Úřadu (Letiště Ruzyně, zastávka MHD Terminál 3) úvodní shromáždění, na které si dovoluje tímto pozvat inspektory parašutismu a vedoucí výcvikových středisek. Účast přislíbil  i zástupce UZPLN.

 

Oprávnění FAA dle CFR Part 145 pro české firmy

Dne 1. 5. 2011 vstoupila v platnost smlouva uzavřená mezi USA a EU týkající se vzájemného uznávání ověření plnění a oprávnění vydaných technickými agenty resp. leteckými úřady obou stran pro oblast způsobilosti výrobků a organizací zapojených do údržby výrobků a leteckých částí a zařízení.

 

Oznámení č. 1 o převzetí výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení – sportovních padáků

Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad) oznamuje, že z Rozhodnutí Ministerstva dopravy čj. 205/2011-220-SP/10 ze dne 1. 6. 2011 bude ode dne 1. 8. 2011 dle § 82 odst. 6 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen letecký zákon), zabezpečovat výkon státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení  – sportovních padáků.

 

Vydáno Emergency AD Transport Canada CF-2011-19 na vrtulníky Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) Model 206L, 206L1, 206L3, 206L4

V návaznosti na vydání Emergency AD Transport Canada CF-2011-19 na vrtulníky Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) Model 206L, 206L1, 206L3, 206L4 byla ke dni 8. 7. 2011 aktualizována stránka Emergency PZZ pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR .

 

Balóny bez pilota na palubě

V souvislosti s provozem balónů bez pilota na palubě, konkrétně zkušenostmi s tímto druhem provozu a jeho vlivem na bezpečnost a hospodárnost letového provozu i bezpečnost osob a majetku na zemi, jsou uplatňovány požadavky leteckého předpisu L 2 – Pravidla létání. 

 

Provoz balónů bez pilota na palubě

V souvislosti s uveřejněním změny leteckého předpisu L 2, Pravidla létání, dne 30.  6.  2011, která upravuje podmínky provozu balónů bez pilota na palubě a nabývá účinnosti dne 1.  8.  2011, byly vypracovány a zveřejněny odpovědi na nejčastější otázky k tomuto tématu.

 

Vydáno Emergency AD Transport Canada CF-2011-17 na vrtulníky Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) Model 407

V návaznosti na vydání Emergency AD Transport Canada CF-2011-17 na vrtulníky Bell Helicopter Textron Canada (BHTC) Model 407 byla ke dni 1. 7. 2011 aktualizována stránka Emergency PZZ pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR .

 
‹‹   Předchozí   10 20 30 38 39 40 41 42 43 44   Následující   ››

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony_2.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

únor 2018   < >
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Výběr jazyka česky english