Aktuality

Uveřejnění rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2012/014/R (AMC-20 Amendment 9)

Rozhodnutí zapracovává změny obsažené v EASA NPA 2009-04 (Airworthiness Approval and Operational Criteria for onboard equipment related to Area Navigation for Global Navigation Satellite System approach operation to Localiser Precision with Vertical guidance minima using Satellite Based Augmentation System). Rozhodnutí vstoupilo v platnost dne 24. září 2012.

 

Aktualizace směrnice ÚCL týkající se postupů pro vydání oprávnění k údržbě, opravám, modifikacím letecké techniky

Byla aktualizována směrnice Sekce technické CAA-TI-006-4/98 – Postupy pro vydání oprávnění k údržbě, opravám, modifikacím letecké techniky a národního dodatku k EASA oprávnění k údržbě.

 

Aktualizace plánů letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

Byl aktualizován plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p. na měsíc září.

 

Uveřejnění žádosti o souhlas k pořádání leteckého veřejného vystoupení bezpilotních letadel

Odbor standardizace a regulace ÚCL uveřejňuje žádost o souhlas k pořádání leteckého veřejného vystoupení (LVV) bezpilotních letadel. Uvedená žádost se týká udělování souhlasu k pořádání LVV s výhradní účastí bezpilotních letadel. O souhlas je nutné v souladu s bodem 13, Doplňku X, Předpisu L 2 žádat vždy, když se LVV účastní bezpilotní letadla s maximální hmotností nad 20 kg. 

 

Oznámení o konání Semináře Pověřených pracovníků (PP, PPKB) a Oprávněných pracovníků (OP ELA1)

V souladu s příslušnými ustanoveními směrnic CAA-TI-008-n/98 (PP), CAA-TI-009- n/99 (PPKB) a CAA-ST-098-n/09 (OP ELA1) Odbor způsobilosti letadel v provozu organizuje SEMINÁŘ (PP, PPKB a OP).

 

Aktualizace plánů letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

Byl aktualizován plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p. na měsíc srpen. Zároveň byl uveřejněn plán letů OLO na měsíc září.

 

Uveřejnění nařízení EU - změna Části-21

Dne 21. 8. 2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 224 vyhlášeno nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací.

 

Uveřejnění českého znění rozhodnutí č. 2012/004/R výkonného ředitele agentury EASA (změna AMC a GM k nařízení (ES) č. 2042/2003)

Odbor standardizace a regulace uveřejnil české znění následujícího rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví: Rozhodnutí č. 2012/004/R výkonného ředitele Agentury ze dne 19. dubna 2012, kterým se mění Přílohy I, II, IV, V, VI, VII a VIII k rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů ("Lhůty pro prokázání vyhovění požadavkům na znalosti a praxi"; "Práva vyplývající z průkazů způsobilosti k údržbě letadel kategorie B1 a B2, typové kvalifikace a kvalifikace skupin a výcvik pro získání typové kvalifikace"; a "Průkaz způsobilosti k údržbě nesložitých letadel").

 

Aktualizace plánů letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

Byl aktualizován plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p. na měsíc srpen.

 

Uveřejnění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 711/2012

Dne 4. 8. 2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 209 vyhlášeno PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 711/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, pokud jde o metody používané k detekční kontrole osob jiných než cestujících a vnášených předmětů.

 

Uveřejnění změny a anglické verze formuláře pro letadla bez pilota

Odbor standardizace a regulace uveřejnil anglickou verzi formuláře Žádosti o evidenci pilota, letadla bez pilota a povolení k létání (CAA/F-SLS-042-0/2012) včetně pokynů pro jeho vyplnění. Zárověň došlo ke změně české verze tohoto formuláře (CAA/F-SLS-027-1/2012).

 

Změny ve schvalování programů zkušebních letů provozních a příruček pro nakládání a vyvažování

Uveřejnění dopisu týkajícího se změn ve schvalování programů zkušebních letů provozních a příruček pro nakládání a vyvažování, který je adresován všem provozovatelům obchodní letecké dopravy. 

 

Uveřejnění nařízení EU – pokuty a penále

Dne 17. 7. 2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 187 vyhlášeno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 646/2012 ze dne 16. července 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro pokuty a penále na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

 

Upozornění ÚCL na nutnost hlášení událostí z provozu letadel

Oznámení všem držitelům oprávnění Part 145, Part M dle Nařízení (ES) č. 2042/2003, Part 21 dle Nařízení (ES) č. 1702/2003 a provozovatelům dle Nařízení (ES) č. 859/2008.

 

Aktualizace plánů letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

Byl aktualizován plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p. na měsíc červenec. Zároveň byl uveřejněn plán letů OLO na měsíc srpen.

 

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony_2.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

září 2018   < >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Výběr jazyka česky english