Aktuality

Informační věstníky Odboru obchodní letecké dopravy

Byl vydán informační věstník 05/2014 Odboru obchodní letecké dopravy Úřadu pro civilní letectví s názvem "Informace o využití směrnice CAA-SLP-044-n-14, která se týká postupů pro schválení / změnu MEL, postupu pro prodloužení lhůty oprav a postupu pro provoz letadla mimo omezení MEL".

 

Nové vydání ZSLZ pro letouny řady L-39 a jeho verze a varianty pro civilní provoz

Dne 20. 7.  2014 byla vydána Zvláštní specifikace letové způsobilosti pro letouny řady L-39 a jeho verze a varianty pro civilní provoz, vydání č. 3. Touto úpravou je umožněno provádět výcvik pilotů podle osnovy letové přípravy, kterou schválí ÚCL.

 

Nové vydání ZSLZ pro vrtulníky řady Mi-8 a jejich verze a varianty

Dne 15. 7. 2014 byla vydána Zvláštní specifikace letové způsobilosti pro vrtulníky řady Mi-8 a jeho verze a varianty, vydání č. 3. Touto úpravou je umožněno použít jako PEJ další verzi spouštěče SAFIR 5K/G MIS.

 

Aktualizace směrnice ÚCL týkající se požadavků ÚCL na provádění údržby, preventivní údržby, renovací a modifikací a vydání souvisejícího formuláře CRS

Sekce technická vydala Změnu č. 7 Směrnice CAA-TI-011-7/97 „POŽADAVKY ÚCL NA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY, RENOVACÍ A MODIFIKACÍ (platné pro letadla uvedená v Příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008)“.

 

Změna formulářů 2, 2F a 2G EASA

Byly uveřejněny změny následujících formulářů sekce technické: CAA/F-ST-068-4/04 (Žádost o oprávnění podle Části 145 - formulář 2 EASA), CAA/F-ST-079-5/05 (Žádost o oprávnění k údržbě podle Části M, Hlavy F - formulář 2F EASA) a CAA/F-ST-196-3/10 (Žádost o oprávnění k řízení zachování letové způsobilosti podle Části M, Hlavy G - formulář 2G EASA).

 

Stanovisko OZLP-12/2014 – K přístrojové době ve výcviku v kurzu IR(A) a CPL(A)

Odbor způsobilosti leteckého personálu (OZLP) ÚCL uveřejnil vysvětlující stanovisko k Modulu základů letu podle přístrojů v kurzu IR(A) a výcviku v letu podle přístrojů v kurzu CPL(A) v souladu se současným zněním nařízení (EU) č. 1178/2011 a příslušných AMC a GM.

 

Aktualizace českého konsolidovaného znění nařízení (EU) č. 1178/2011

V návaznosti na uveřejnění nařízení Komise (EU) č. 245/2014 (vstoupilo v platnost 3. 4. 2014) byla provedena aktualizace konsolidovaného českého znění nařízení (EU) č. 1178/2011.

 

Směrnice CAA/S-SLS-016-1/2012 Dohled nad provozní bezpečností změn FS - 2. vydání

Dne 30. 6. 2014 byla aktualizována směrnice SLS „Dohled nad provozní bezpečností změn funkčních systémů“ (nově pod označením CAA/S-SLS-016-1/2012). Nová verze směrnice nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014. Tato směrnice je v souladu se zněním 2. odstavce čl. 9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1034/2011 závazným postupem ÚCL. Organizace (poskytovatelé letových navigačních služeb anebo subjekty poskytující ATFM či ASM nebo další funkce sítě), které byly certifikovány (získaly osvědčení) od ÚCL nebo o certifikaci usilují anebo jejichž poskytování služeb je dozorováno ÚCL, jsou povinny implementovat požadavky této směrnice do svých vnitropodnikových procesů a postupů a dnem účinnosti směrnice se jimi řídit. Dnem účinnosti směrnice CAA/S-SLS-016-1/2012 (2.vydání) pozbývá platnost směrnice CAA/S-SLS-016-0/2012 (1.vydání).

 

Směrnice ÚCL-237 Postupy pro plnění požadavků ATFM

Úřad zveřejňuje finální znění SMĚRNICE ÚCL-237 Postupy pro plnění požadavků ATFM. Postup vchází v platnost dnem 1. 11. 2014.

 

Plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p. na červenec

Byl uveřejněn plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

 

Uveřejnění prováděcího nařízení EU – změny opatření na ochranu letectví před protiprávními činy

Dne 21. 6. 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 182 vyhlášeno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 687/214 ze dne 20. června 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o objasnění, harmonizaci a zjednodušení opatření letecké bezpečnosti, rovnocennost bezpečnostních norem a opatření pro bezpečnost nákladu a pošty. 

 

Vydáno New Zealand Emergency AD DCA/750XL/15A na letadla Pacific Aerospace Corporation Ltd. - Letadla Modely 750XL

V návaznosti na vydání New Zealand Emergency AD DCA/750XL/15A na letadla, byla ke dni 26. 6. 2014 aktualizována stránka Emergency PZZ pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR. 

 

Aktualizace českého konsolidovaného znění nařízení (EU) č. 965/2012

V návaznosti na uveřejnění nařízení Komise (EU) č. 379/2014 (vstoupilo v platnost 27. 4. 2014, ale použije se od 1. 7. 2014) byla provedena aktualizace konsolidovaného českého znění nařízení (EU) č. 965/2012.

 

Zabezpečovací přístroj ARGUS – servisní bulletin

Výrobce automatického zabezpečovacího přístroje ARGUS vydal pro pracovníky s padákovou technikou a uživatele servisní bulletin.

 

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony_2.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2018   < >
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Výběr jazyka česky english