Aktuality

Změna směrnice ÚCL CAA-ST-106-2/11 (Hlášení letové nezpůsobilosti)

ÚCL zveřejnilo změnu směrnice CAA-ST-106-2/11 Hlášení letové nezpůsobilosti.

 

Seminář OZL 2015

Dne 1. 4. 2015 se v Jenči uskutečnil Seminář pořádaný Odborem způsobilosti letadel v provozu Sekce technické ÚCL. Pro informaci jsou níže umístěny ke stažení prezentace, použité během Semináře, ve formátu pdf.

 

Plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p. na duben

Byl uveřejněn plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

 

Uveřejnění českého znění rozhodnutí č. 2013/034/R výkonného ředitele agentury EASA (změna AMC a GM k Části-M)

Odbor standardizace a regulace uveřejnil české znění následujícího rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví:

 

Vydáno Stanovisko OZLP-15/2015 – Výcvik v registrovaných zařízeních

Výcvik v registrovaných zařízeních je povolen do 8. dubna 2018  za podmínky dodržení požadavků Přílohy 1 (část FCL) k Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 a příslušných AMC a GM.

 

Informace vlastníkům / provozovatelům kluzáků

Odbor pokračující letové způsobilosti letadel v provozu, Oddělení malých letadel vydalo Informaci vlastníkům/provozovatelům kluzáků týkající se provozu kluzáků bez magnetického kompasu.

 

Aktualizace směrnice pro získání kvalifikace k provádění činnosti signalisty na pohybové ploše

Úřad zveřejňuje aktuální aplikovaný postup používaný Sekcí letových standardů při posuzování žádostí pro získání a udržování kvalifikace k provádění činnosti signalisty na pohybové ploše. Směrnice byla doplněna o hlavu 6 „Přerušení poskytování služby řídícího odbavovací plochy“.

 

Aktualizace pravidel k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu

Předmětem změny č. 3 Směřnice ÚCL-211 (Pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu) je zapracování změny zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, změn v zákoně č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a vyhlášky MD č. 108/1997. Dále byly zapracovány požadavky na českou jazykovou doložku v ATCL/ATCSL a provedeny administrativní opravy (zkr. pro řídící letového provozu dle L 8400, kolonky formulářů atd.). 

 

Uveřejnění nařízení EU - způsobilost leteckého personálu

Dne 6. 3. 2015 byla v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 63, resp. dne 18. 3. 2015 v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 74 vyhlášena následující nařízení:

 

Postup CAA-ZLP-161 - Způsobilost pilotů kluzáků

ÚCL oznamuje, že ke dni 17. 3. 2015 byl aktualizován postup CAA-ZLP-161 - Způsobilost pilotů kluzáků, včetně příslušných formulářů. 

 

Sdělení Ředitele Sekce letových standardů k intervalům letového ověřování

Vzhledem k opakovaným dotazům, které se týkají určení intervalu letového ověření v souladu s Dodatky N předpisu L – 10/I a L – 14 sděluji, že nově publikované intervaly je možné využít k plánování letového ověření po dobu/nejpozději s koncem platnosti stávajícího protokolu o letovém ověření příslušného leteckého pozemního zařízení. V každém případě musí být zajištěna kontinuita letového ověřování po dobu provozu příslušného leteckého pozemního zařízení. 

 

Oznámení o aktualizaci předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 5. března 2015 uveřejnilo Ministerstvo dopravy prostřednictvím Letecké informační služby následující letecké předpisy, resp. jejich změny:

 

Pozvánka na seminář Odboru způsobilosti letadel v provozu

Úřad pro civilní letectví si Vás dovoluje pozvat na seminář pořádaný ST/OZL dne 1. 4. 2015.

 

Plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p. na březen

Byl uveřejněn plán letů Oddělení letového ověřování (OLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

 

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony_2.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2018   < >
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Výběr jazyka česky english