Plány letů OLO

Počínaje rokem 2012 zajišťuje letové ověřování prostředků LPZ podnik ŘLP ČR, s. p., Oddělení letového ověřování (OLO ŘLP ČR, s.p.), dle povolení k provozování leteckých prací č. 989/LPR vydaného pod č.j. 3057-11-301 ze dne 2. 1. 2012, jehož nezbytnou součástí je provozní specifikace, a to v souladu s provozní příručkou a směrnicemi pro letecké práce schválenými ÚCL a provozními postupy provozovatele pro jednotlivá letová ověření prostředků LPZ. Letové ověření prostředků LPZ je OLO ŘLP ČR, s. p. prováděno na základě ÚCL schvalovaného plánu letů CALIBRA, a to vyškolenými inspektory kalibrace OLO ŘLP ČR, s. p.

Plány letů OLO (CALIBRA) můžete dostávat do Vaší e-mailové schránky.
Pro přihlášení k odběru prosím pište na dobrozemsky@ans_cz.Výběr jazyka česky english