Metodické pokyny a poradenské materiály k provozu letišťpdf.pngPoradenský materiál pro komunikaci ZPS v případech nouzové/mimořádné situace na letištích

Účelem tohoto poradenského materiálu je v rámci pilotního projektu „FIRE FRQ“ vytvořit platformu pro stabilizaci základů komunikace v českém i anglickém jazyce mezi ZPS a posádkou letadla v případě nouzové/mimořádné situace pro možnou přímou komunikaci mezi zúčastněnými. Současně ale tento materiál může být použit pro rozšíření komunikačních schopností ZPS v rámci mezinárodních letišť nebo na letištích, kde je poskytována služba AFIS resp. informace známému provozu RÁDIO v jazyce anglickém. ÚCL v rámci pilotního projektu bude nadále vyhodnocovat efektivitu navržených postupů, včetně přijímání zpětné vazby od provozovatelů letišť či dotčených subjektů.


V případě Vašich podnětů se prosím obracejte na kontaktní osobu:

Ing. Lukáš KOLÍN, e-mail: kolin@caa_cz.  
pdf.pngMetodický pokyn pro měření koeficientu tření a stanovení brzdících účinků

Metodický pokyn pro měření koeficientu tření a stanovení brzdících účinků je závazný pro všechny provozovatele letišť, schválených pro civilní provoz s provozem proudových letadel za účelem dosažení souladu s ust. 10.1.1., 10.2.4 a části 6 Dodatku A předpisu Ministerstva dopravy L 14.  Metodický pokyn stanovuje postupy pro kalibrační měření pro potřeby sledování kvality povrchu a postupy pro provozní měření. Tyto postupy musí být implementovány v rámci Safety Management Systemu či interních postupů jednotlivých letišť v termínu do 2 měsíců od nabytí účinnosti tohoto metodického pokynu. ÚCL bude nadále vyhodnocovat efektivitu navržených postupů, včetně přijímání zpětné vazby od provozovatelů letišť či dotčených subjektů.


V případě Vašich podnětů se prosím obracejte na kontaktní osobu:

Ing. Lukáš KOLÍN, e-mail: kolin@caa_cz. Provozní pokyn ředitele sekce provozní č. 2/2016
- Publikace vzoru Prohlášení o způsobilosti a prostředcích pro plnění povinností poskytovatele služby uspořádání provozu na odbavovací ploše

pdf.pngProvozní pokyn ředitele sekce provozní č. 2/2016 (formát pdf)
doc.pngProvozní pokyn ředitele sekce provozní č. 2/2016 (formát docx)


Výběr jazyka česky english