Metodické pokyny a poradenské materiály k provozu letišť

pdf.pngMetodický pokyn pro provoz proudových letadel na letištích nevybavených světelnou sestupovou soutavou pro vizuální přiblížení

Metodický pokyn pro provoz proudových letadel na letištích nevybavených světelnou sestupovou soustavou pro vizuální přiblížení (PAPI/APAPI) je závazný pro všechny provozovatele letišť kódového značení 1 A/B – 2A/B, schválených pro civilní provoz s provozem proudových letadel za účelem dosažení souladu s ust. 5.3.5.1 a části 13 Dodatku A předpisu Ministerstva dopravy L 14.  Metodický pokyn stanovuje postupy pro zajištění přijatelné úrovně bezpečnosti na předmětných letištích (za podmínky implementace bezpečnostních bariér). ÚCL bude nadále vyhodnocovat efektivitu navržených postupů, včetně přijímání zpětné vazby od provozovatelů letišť či dotčených subjektů.


V případě Vašich podnětů se prosím obracejte na kontaktní osobu:
Ing. Lukáš KOLÍN, e-mail: kolin@caa_cz

pdf.pngPoradenský materiál pro komunikaci ZPS v případech nouzové/mimořádné situace na letištích

Účelem tohoto poradenského materiálu je v rámci pilotního projektu „FIRE FRQ“ vytvořit platformu pro stabilizaci základů komunikace v českém i anglickém jazyce mezi ZPS a posádkou letadla v případě nouzové/mimořádné situace pro možnou přímou komunikaci mezi zúčastněnými. Současně ale tento materiál může být použit pro rozšíření komunikačních schopností ZPS v rámci mezinárodních letišť nebo na letištích, kde je poskytována služba AFIS resp. informace známému provozu RÁDIO v jazyce anglickém. ÚCL v rámci pilotního projektu bude nadále vyhodnocovat efektivitu navržených postupů, včetně přijímání zpětné vazby od provozovatelů letišť či dotčených subjektů.


V případě Vašich podnětů se prosím obracejte na kontaktní osobu:

Ing. Lukáš KOLÍN, e-mail: kolin@caa_cz.  
pdf.pngMetodický pokyn pro měření koeficientu tření a stanovení brzdících účinků

Metodický pokyn pro měření koeficientu tření a stanovení brzdících účinků je závazný pro všechny provozovatele letišť, schválených pro civilní provoz s provozem proudových letadel za účelem dosažení souladu s ust. 10.1.1., 10.2.4 a části 6 Dodatku A předpisu Ministerstva dopravy L 14.  Metodický pokyn stanovuje postupy pro kalibrační měření pro potřeby sledování kvality povrchu a postupy pro provozní měření. Tyto postupy musí být implementovány v rámci Safety Management Systemu či interních postupů jednotlivých letišť v termínu do 2 měsíců od nabytí účinnosti tohoto metodického pokynu. ÚCL bude nadále vyhodnocovat efektivitu navržených postupů, včetně přijímání zpětné vazby od provozovatelů letišť či dotčených subjektů.


V případě Vašich podnětů se prosím obracejte na kontaktní osobu:

Ing. Lukáš KOLÍN, e-mail: kolin@caa_cz. 


Výběr jazyka česky english