Přehled vydaných Oprávnění k provádění zkoušek letecké techniky podle Postupů CAA-TI-012-4/99

Název firmy

Adresa

Číslo Oprávnění

Rozsah Oprávnění

Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s.

Zkušebna aerodynamiky nízkých rychlostí

Beranových 130,

199 05  Praha  - Letňany

L-3-017/8

a) aerodynamická měření a zkoušky modelů letadel, jejich částí, letadlových celků a leteckých pozemních zařízení v aerodynamických tunelech nízkých rychlostí a jinými metodami simulace pohybu zkoumaného objektu;

b) ověřování a cejchování anemometrů v aerodynamických tunelech nízkých rychlostí

Vysoké učení technické v Brně

Antonínská 548/1,

601 90  Brno

L-3-040/8

Průkazné a ověřovací zkoušky konstrukcí letadel a mechanických letadlových celků

LETECKÉ PŘÍSTROJE PRAHA, s.r.o.

Pod Hájkem 406/1,

180 00  Praha 8

L-3-045/6

Průkazné a ověřovací zkoušky mechanických, elektromechanických a elektronických leteckých přístrojů a zařízení včetně jejich odolnosti pro vnějším vlivům

Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s.

Zkušebna aerodynamiky vysokých rychlostí

Beranových 130,

199 05  Praha  - Letňany

Pracoviště

V Mezihoří 2a

180 00 Praha 8 – Libeň

L-3-050/6

a) Průkazné a ověřovací zkoušky

- leteckých elektrických přístrojů

- čidla atmosférické teploty

- Prandtlovy sondy

- Pitotstatické trubice

b) Aerodynamické měření
v aerodynamických tunelech nízkých rychlostí

EM Brno s.r.o.

Jílkova 124,

615 32  Brno

L-3-051/5

Průkazné a ověřovací zkoušky elektrických letadlových celků

JIHLAVAN, a.s.

Znojemská 64,

586 52  Jihlava

L-3-055/4

Průkazné a ověřovací zkoušky hydraulických a pneumatických letadlových zařízení

LOM PRAHA s.p.

Tiskařská 8 ,

100 38  Praha 10, Malešice

L-3-057/7

Průkazné a ověřovací zkoušky leteckých pístových motorů a vrtulí

Aircraft Industries, a.s.

Na Záhonech 1177,

686 04 Kunovice

L-3-059/6

Průkazné a ověřovací zkoušky letadel kategorie (dle Předpisu L 8/A): Normální, Cvičná, Akrobatická, Pro sběrnou dopravu, Dopravní

EVEKTOR, spol. s r.o.

Letecká 1008,

686 04  Kunovice

L-3-060/7

Průkazné a ověřovací zkoušky letadel kategorie  (dle předpisu L8/A): Normální, Cvičná, Pro sběrnou dopravu a jejich letadlových soustav – letadlových celků

Institut pro testování a certifikaci, a. s.

Tř. Tomáše Bati 299,

764 21  Zlín – Louky

Pracoviště Uherské Hradiště

Divize 4 – Elektro

Zkušební laboratoř elektrických výrobků

Sokolovská 573

L-3-061/6

Průkazné a ověřovací zkoušky elektrických a elektronických letadlových částí
a zařízení

TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.

Václavská 6,

658 41  Brno

L-3-062/2

Průkazné a ověřovací zkoušky hořlavosti materiálů používaných v letadlech dle požadavků letové způsobilosti stanovených předpisy CS/JAR/FAR

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Zkušebna leteckých vrtulí
Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany


 L-3-063/3

Průkazné a ověřovací zkoušky leteckých vrtulí dle požadavků stanovených předpisy CS/JAR/FAR.

W-MOTOR SERVICE

Na Beránku I/147

252 25 Ořech

Pracoviště

Letiště Bubovice,

267 18, p. Karlštejn

L-3-068/3

Průkazné a ověřovací zkoušky leteckých motorů a leteckých vrtulí

Ing. Josef Drahota

Americká 2443,

272 01 Kladno - Kročehlavy

L-3-075/1

Průkazné a ověřovací zkoušky: měření vnějšího a vnitřního hluku letadel

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Útvar Pevnost konstrukcí

Beranových 130,

199 05  Praha  - Letňany

L-3-078

a) statické pevnostní zkoušky draků letadel a jejich částí;

b) zkoušky únavové pevnosti letadel a jejich částí;

c) zkoušky přistávacích zařízení letadel
a jejich částí;

Aleš Křemen Woodcomp

Zkušebna vrtulí

Alšova 118

250 70 Odolena Voda, Dolínek

L-3-079/1

Průkazné a ověřovací zkoušky leteckých vrtulí a jejich komponentů

GE Aviation Czech, s.r.o. (WALTER)

Beranových 65

199 02 Praha – Letňany

L-3-082/2

Průkazné a ověřovací zkoušky leteckých motorů

MarS, a.s.

Okružní II, čp. 239, 569 43 Jevíčko

Provoz Jevíčko – Okružní II, čp. 239, 569 43 Jevíčko;

Provoz Chornice –Nádražní 268, 569 42 Chornice

L-3-084/1

Průkazné a ověřovací zkoušky osobních padákových kompletů dle ETSO-C23d
a  SAE 8015B, padákových kompletů pro záchranné padákové systémy v letadle, sportovní létající zařízení ve smyslu interní směrnice QS 11/02 a padákové techniky dle specifikací ČOS 167002, ČOS 167003 a ČOS 167004


Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944,

197 06 Praha 9

pracoviště:

VTÚ,s.p., odštěpný závod VTÚL a PVO,

Zkušebna záchranných padáků

Mladoboleslavská 944,

197 06 Praha 9

L-3-085

Průkazné a ověřovací zkoušky osobních padákových kompletů dle ETSO-C23d
a  SAE 8015B a padákových kompletů pro záchranné padákové systémy v letadle

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944,

197 06 Praha 9

pracoviště:

VTÚ,s.p., odštěpný závod VTÚL a PVO,

Zkušebna letadel

Mladoboleslavská 944,

197 06 Praha 9

L-3-086/1

Průkazné a ověřovací zkoušky konstrukcí letadel a jejich soustav

AERO Vodochody –AEROSPACE,a.s.

Zkušebna hydraulických přistávacích zařízení

U letiště 374,
250 70 Odolena Voda, Dolínek

L-3-087

Průkazné a ověřovací zkoušky přistávacích zařízení a jejich celků

 

AERO VodochodyAEROSPACE,, a.s.

Útvar Zkoušky (RZK)  U letiště 374,
250 70 Odolena Voda, Dolínek

L-3-088/-1

Průkazné a ověřovací zkoušky konstrukcí letadel a jejich soustav.

 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Zkušebna motorů

Beranových 130,

199 05  Praha  - Letňany

L-3-089/1

a) Zkoušky pro průkaz žáruvzdornosti nebo žárupevnosti komponentů nacházejících se v požárních zónách motorové gondoly (Fire Tests).

b) Pozemní zkoušky motorů do výkonu 500 kW.

c) Experimentální ověřování:

dynamiky motorových systémů,

 nově navržených ozubených kol reduktorů,

výpočtových predikcí nízkocyklových životností rotujících dílů,

spolehlivosti systémů

VZLU TEST, a.s.

Beranových 130,

199 05 Praha-Letňany-

L-3-090

a)      elektrických letadlových celků a leteckých přístrojů, elektronických leteckých přístrojů a elektromagnetické slučitelnosti

b)      odolnost leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení včetně jejich dílů, leteckých konstrukčních materiálů a jejich povrchových ochran z hlediska vnějších vlivů atmosféryVýběr jazyka česky english