Dovoz výrobků letadlové techniky do ČR

Tyto dokumenty jsou určeny všem, kteří žádají o vydání dokladů letové způsobilosti pro transferovaná letadla, která jsou nově zapisována do LR ČR a slouží jako upřesnění podmínek vydání dokladů způsobilosti nově zapisovanému letadlu.


pdf.pngPodmínky pro vydání dokladů způsobilosti letadlu dovezenému ze členského státu EASA
pdf.pngPožadavky pro dovoz letadla ze třetí země (z nečlenského státu EASA)
pdf.pngVydávání dokladů letové způsobilosti nově zapisovanému letadlu Sekcí technickou (ST) ÚCL

Výběr jazyka česky english