Procesní schéma vydávání povolení k leteckým činnostem prováděným bezpilotními letadly

Pro snadnější orientaci v problematice vydávání povolení k leteckým činnostem prováděným bezpilotními letadly můžete využít praktické procesní schéma níže.


Procesní schéma přehledným způsobem znázorňuje a charakterizuje dílčí procesy vedoucí k získání příslušných Povolení k létání a Povolení k provozování leteckých prací, resp. leteckých činností pro vlastní potřebu.


Toto schéma umožňuje prostřednictvím přímých odkazů v obrázku rychlý přístup ke všem zásadním souvisejícím dokumentům k praktickému využití, jako jsou příslušné postupy, formuláře žádostí, pokyny k jejich vyplnění, apod.

Procesn___sch__ma_schvalov__n___leteck__ch___innost___s_bezpilotn__mi_letadly___....png


Pro zobrazení procesního schéma a zaktivnění odkazů prosíme klikněte na obrázek, nebo schéma stáhněte kliknutím na níže uvedený odkaz:


pdf.pngProcesní schéma vydávání povolení k leteckým činnostem prováděným bezpilotními letadly
Výběr jazyka česky english