Podle kterého předpisu se řídí provoz bezpilotních letadel / systémů?

Obecně provoz bezpilotních systémů v České republice upravuje zejména Doplněk X - Bezpilotní systémy, Předpisu L 2 - Pravidla létání.


Specifické druhy provozu bezpilotních systémů (balóny bez pilota na palubě) pak upravuje Dodatek 5 - Volné balóny bez pilota na palubě se zátěží a dále Doplněk R - Podmínky pro provoz balónů bez pilota na palubě (oba dokumenty jsou součástí Předpisu L 2 - Pravidla létání).


Mezinárodní provoz bezpilotních systémů upravuje Dodatek 4 - Systémy dálkově řízeného letadla, Předpisu L 2 - Pravidla létání.


Všechny výše zmiňované dokumenty (části leteckého předpisu L 2, Pravidla létání) jsou zdarma dostupné k nahlédnutí mj. na stránkách letecké informační služby http://lis.rlp.cz/.


Závaznost výše uvedených dokumentů vyplývá ze zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „letecký zákon“) a dále z prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (č. 108/1997 Sb., dále jen „vyhláška“).


Podmínky provozu a nutnost získání povolení k létání letadla bez pilota na palubě pak vyplývají z § 52 leteckého zákona.

Výběr jazyka česky english