Příprava společných evropských pravidel

Pro zajištění volného oběhu bezpilotních letadel a rovných podmínek v rámci Evropské unie jsou vypracovávána společná evropská pravidla. Pravidla mají přispět k rozvoji společného evropského trhu a zároveň zajistit bezpečný provoz a respektovat soukromí a bezpečnost občanů EU.


Aktuální stav evropského regulačního rámce

Dne 4. července 2018 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91. Nařízení nabylo účinnosti ke dni 11. září 2018.
Dne 28. února 2019 Výbor EASA jednomyslně hlasoval pro schválení návrhu Evropské komise prováděcího aktu upravujícího provoz bezpilotních systémů (UAS) v Evropě a registraci provozovatelů bezpilotních letadel. Prováděcí akt je doplněn aktem v přenesené pravomoci, který stanovuje technické požadavky na bezpilotní systémy. Prováděcí akt byl přijat Evropskou komisí dne 12. března 2019 a zaslán Evropskému parlamentu a Radě EU pro povinné dvouměsíční přezkumné období. V případě, že Evropský parlament nebo Rada EU nevznesou žádné námitky, budou oba akty zveřejněny do léta 2019 a nařízení bude postupně uplatňováno do jednoho roku od zveřejnění. Do roku 2022 bude přechodné období dokončeno a nařízení bude plně použitelné.


Provoz bezpilotních systémů v Evropě se bude dělit do 3 hlavních kategorií:

 • „Otevřená“ (Open) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika není vyžadováno předchozí povolení příslušného úřadu, ani prohlášení provozovatele UAS před uskutečněním provozu;
 • „Specifická“ (Specific) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika je vyžadováno povolení příslušného úřadu před uskutečněním provozu, s uvážením zmírňujících opatření identifikovaných v posouzení provozního rizika, s výjimkou určitých standardních scénářů, u kterých je prohlášení provozovatele dostačující, nebo případu, kdy je provozovatel držitelem osvědčení provozovatele lehkého UAS (LUC) s příslušnými právy;
 • „Certifikovaná“ (Certified) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika je vyžadována certifikace bezpilotního systému, osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota a schválení provozovatele příslušným úřadem, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti.

Navrhované nařízení se zaměřuje na otevřenou a specifickou kategorii.Další kroky

Po zveřejnění nařízení EU zveřejní agentura EASA výkladový materiál (GM) a popis prostředků pro dosažení souladu s tímto nařízením, tzv. přijatelné způsoby průkazu (AMC).
Tyto zahrnují:

 • revidovanou verzi návrhu AMC a GM, která byla zveřejněna se stanoviskem EASA 01/2018;
 • SORA (posouzení rizika specifické kategorie provozu) jako AMC k posouzení rizika, vyžadovaného pro „specifickou“ kategorii provozu;
 • první předdefinované posouzení rizika, které provozovatelům pomůže při žádosti o povolení pro „specifickou“ kategorii provozu; a
 • vysvětlující texty vycházející z jednání se zúčastněnými stranami během schvalování nařízení.


Agentura EASA zároveň pracuje na dalších krocích, které umožní bezpečný provoz bezpilotních systémů a integraci těchto nových uživatelů vzdušného prostoru do evropského vzdušného prostoru:

 • stanovisko EASA obsahující 2 standardní scénáře, které umožňují použití prohlášení. Tyto standardní scénáře budou zahrnuty do dodatku k prováděcímu aktu: stanovisko EASA se očekává ve 4. čtvrtletí 2019;
 • oznámení EASA o navrhované změně (NPA) pro bezpilotní systémy v kategorii „certifikované“, které bude zahrnovat komplexní balíček pro všechny oblasti letectví (letová způsobilost, zachování letové způsobilosti, způsobilost dálkově řídících pilotů, provoz letadel, ATM/ANS a letiště): NPA se očekává ve 4. čtvrtletí 2019 nebo v 1. čtvrtletí 2020;
 • stanovisko EASA k U-space, včetně základního regulačního rámce: stanovisko se očekává do 4. čtvrtletí 2019;
 • v neposlední řadě se EASA angažuje ve vývoji standardů pro „otevřenou“ a „specifickou“ kategorii provozu a v přípravě dokumentů na podporu bezpečnosti.


Aktualizováno ke dni 14. března 2019

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

duben 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Výběr jazyka česky english