Jaká vzdálenost je z pohledu ÚCL považována za bezpečnou?

Bezpečnou vzdáleností je myšlena taková horizontální vzdálenost mezi dálkově řízeným letadlem a subjektem ochrany, která i v případě nastalé nouzové situace vyloučí ohrožení bezpečnosti létání ve společném vzdušném prostoru, osob a majetku na zemi a životního prostředí.


V případě letadel, která neprošla standardním postupem osvědčování letové způsobilosti a nebylo jim vydáno osvědčení letové způsobilosti, je v této souvislosti potřeba počítat s tím, že letadlo může selhat a ukončit let v jakémkoliv okamžiku a prakticky tedy není možné tyto subjekty ochrany přelétat.


Za stanovení konkrétní bezpečné vzdálenosti a za její dodržení odpovídá pilot s tím, že za žádných okolností nesmí být překročeny minimální bezpečné vzdálenosti, stanovené předpisem a příslušným Povolením k létání, vydaným Úřadem. V průběhu procesu, vedoucího k vydání povolení k létání letadla bez pilota, mohou být (s ohledem na informace získané posouzením konkrétního bezpilotního systému, provozovatele a schopností dálkově řídící posádky) Úřadem stanoveny individuální provozní podmínky a omezení, včetně minimálních bezpečných vzdáleností.


Pro kategorii bezpilotních letadel (do 7 kg MTOM), zejména pro vrtulníky všech typů, včetně tzv. (multi)koptér, předpis konkrétní minimální bezpečné vzdálenosti neuvádí a tyto jsou řešeny výhradně formou individuálních provozních podmínek a omezení v rámci procesu vydávání povolení k létání. V těchto případech zpravidla platí, že letadlo musí během všech režimů letu dodržovat minimální horizontální vzdálenost od subjektů uvedených v bodech ust. 16 g), Doplňku X, Předpisu L2 minimálně dvakrát větší než je jeho aktuální výška letu nad zemským povrchem, avšak ne méně než:

  • 10 m pro bod i) (od osob při vzletu a přistání);
  • 30 m pro bod ii) (od osob během letu);
  • 50 m pro bod iii) (od hustě osídleného prostoru během letu).


V případech, kdy bude provozovatelem bezpilotního systému vyžadováno povolení k provozu nad rámec příslušných provozních podmínek a omezení, záleží výhradně na žadateli, zda přesvědčí Úřad o zajištění požadavků na bezpečnost provozu bezpilotního systému (např. osvědčením letové způsobilosti, dodatečnými bezpečnostními prvky, letovými zkouškami, bezpečnostní analýzou, apod.).Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

listopad 2018   < >
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Výběr jazyka česky english