Chci provozovat bezpilotní letadlo / systém, jak mohu postupovat?

Obecný postup se skládá z následujících kroků:


1. Fáze - získání povolení k létání letadla bez pilota na palubě (i modelu letadla nad 20 kg)

- § 52 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších přepisů – dále jen „letecký zákon“


a)    Podání žádosti včetně příloh (formulář žádosti je dostupný na http://www.caa.cz/file/5964), pokyny k vyplnění formuláře žádosti jsou dostupné na http://www.caa.cz/file/6048;


b)    Vyhodnocení dodaných dokumentů;


c)    Výzva k zaplacení správního poplatku (4 000,- Kč - položka č. 51 písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích/ modely letadel 2 000,- Kč – položka č. 51 písm. c) téhož zákona);


d)    Vydání Rozhodnutí o vydání Povolení k létání letadla bez pilota s omezeními „pilot - žák“ a následně po jeho nabytí právní moci vydání samotného Povolení k létání letadla bez pilota se stejnými omezeními;


e)    Podání žádosti o změnu Povolení k létání (žádosti o odstranění tzv. „žákovských“ omezení);


f)    Přezkoušení teoretických znalostí a praktických dovedností pilota, fyzická kontrola systému;


g)    Výzva k zaplacení správního poplatku (400,- Kč - položka č. 51 písm. e) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích/ modely letadel 200,- Kč – položka č. 51 písm. f) téhož zákona);


h)    Vydání Rozhodnutí o vydání/ nevydání Povolení k létání letadla bez pilota a následně v kladném případě po jeho nabytí právní moci vydání samotného Povolení k létání letadla bez pilota.


V případě, že zamýšleným účelem provozu bezpilotního systému je provozování leteckých prací (§ 73 leteckého zákona) a/nebo leteckých činností pro vlastní potřebu (§ 76 leteckého zákona), je zapotřebí získání dalšího zvláštního povolení. Obecný postup k získání těchto povolení se skládá z následujících kroků:


2. Fáze - získání povolení k provozování leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu


a)      Podání žádosti včetně příloh

b)      Vyhodnocení dodaných dokumentů;

c)       Výzva k zaplacení správního poplatku (10 000,- Kč - položka č. 51 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích);

d)      Vydání Rozhodnutí o vydání/ nevydání Povolení k provozování leteckých prací / leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotním letadlem a následně v kladném případě po jeho nabytí právní moci vydání samotného Povolení.Výběr jazyka česky english