Jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe (SES)

Dne 1. července 2013 se v České republice začne uplatňovat nařízení Komise (EU) č. 73/2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe (kromě čl. 4, čl. 5 odst. 1 až 4 c, které nabývají účinnosti 1. července 2014).


Od tohoto data budou muset všechny dotčené subjekty dodržovat pravidla stanovená tímto nařízením pro systémy Evropské sítě uspořádání letového provozu (EATMN), jejich složky a související postupy týkající se pořizování, vytváření, uchovávání, zpracovávání, přenosu a distribuce leteckých dat a leteckých informací a zacházení s nimi.


Úřad pro civilní letectví vám bude ve spolupráci s Leteckou informační službou ŘLP ČR, s. p. a Ministerstvem dopravy ČR na těchto stránkách přinášet praktické informace o způsobu zavedení tohoto nařízení v podmínkách České republiky a dále přehled všech souvisejících dokumentů, zejména pak dokumentů organizace Eurocontrol, která připravuje poradenský materiál k této problematice.


Prezentace požadavků EU a souvisejících dokumentů Eurocontrol

Praktický nástroj, který přehledným způsobem provádí dotčené subjekty požadavky nařízení
(EU) č. 73/2010 a souvisejícím výkladovým materiálem organizace Eurocontrol.ADQ Implementation Workshop (20. září 2013, IATCC Praha)


Prezentace Eurocontrol – prezentace zástupce organizace Eurocontrol obsahující informace k procesu implementace problematiky ADQ v členských státech EU.


ADQ Implementation Issues – Verze 01
– prezentace připravená zástupci ŘLP ČR, s. p. obsahující otázky a témata, které se týkají problémů a případných nejasností identifikovaných v rámci samotného procesu zavádění požadavků na ADQ.

V rámci verze 01 byla prezentace rozšířena o odpovědi zástupců organizace Eurocontrol na některé otázky, které byly v původní verzi prezentace uvedeny. Zástupci Eurocontrol jsou nyní ještě zpracovávány odpovědi na otázky z oblasti „Data Origination“. O aktualizaci prezentace vás budeme informovat prostřednictvím těchto stránek. 
 
Dokumentace EUROCONTROL


Origination of Aeronautical Data (DO) specification
– zahrnuje dva svazky, které přináší poradenský materiál a způsoby vyhovění nařízení (EU) č. 73/2010, zejména pak v oblasti původu dat.


Data Quality Requirements (DQR) specification
– obsahuje specifikaci pro jakost dat. Součástí této specifikace je také tzv. Harmonised List, který stanovuje minimální požadavky na přesnost, rozlišení a integritu příslušných datových položek.


Data Assurance Levels (DAL) specification
– obsahuje specifikaci pro proces zpracování leteckých dat a jejich publikaci.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony_2.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


ADQ.PNG


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červen 2017   < >
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Výběr jazyka česky english