Informace týkající se „Osvědčujícího personálu ELA1“ provozovatelů a majitelů letadel ELA1

Vzhledem k tomu, že nastává situace, kdy kontroly letové způsobilosti letadel ELA1 byly provedeny již podruhé Oprávněnými pracovníky ELA1, OZL upozorňuje dotčené pracovníky, provozovatele a majitele letadel ELA1 na znění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, Hlavy I, „OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI“, ust.:


M.A.901 Kontrola letové způsobilosti letadel

g) Odchylně od bodu M.A.901 písm. e) a bodu M.A.901 písm. i) odst. 2 může být osvědčení kontroly letové způsobilosti u letadel ELA1, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu a na která se nevztahuje bod M.A.201 písm. i), rovněž vystaveno příslušným úřadem po uspokojivém zhodnocení, jež se zakládá na doporučení vytvořeném osvědčujícím personálem úředně oprávněným příslušným úřadem a splňujícím ustanovení přílohy III (Část 66), jakož i požadavky stanovené v bodě M.A.707 písm. a) odst. 2 písm. a) a odeslaném spolu s žádostí vlastníka nebo provozovatele. Toto doporučení se musí zakládat na kontrole letové způsobilosti provedené podle bodu M.A.710 a nesmí být vydáno na více než dva po sobě následující roky.


Dle AMC M.A.901(g) Kontrola letové způsobilosti
(AMC je výkladový materiál k PART M, vydaný EASA jako ROZHODNUTÍ č. 2008/013/R ze dne 12. prosince 2008)
Věta „nesmí být vydáno na více než dva po sobě následující roky“ znamená, že každé tři roky musí být kontrola letové způsobilosti provedena příslušným úřadem nebo příslušně oprávněnou organizací podle M.A. Hlavy G.

Z výše uvedeného vyplývá, že dotčení provozovatelé, resp. vlastníci letadel ELA1 musí, v dostatečném časovém předstihu, zajistit následující (třetí) kontrolu letové způsobilosti svých letadel u oprávněných organizací CAMO či u inspektorů ÚCL/OZL/ML.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

duben 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Výběr jazyka česky english