Práva cestujících v letecké dopravě - formulář stížnosti

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, připravila Evropská komise pro cestující formulář stížnosti.


Formulář stížnosti slouží pro účely náhrady a/nebo pomoci v případě odepření nástupu na palubu, přeřazení z vyšší do nižší cestovní třídy, zrušení nebo významného zpoždění letu. Pokyny k vyplnění jsou součástí formuláře stížnosti.


Řádně vyplněný formulář stížnosti je třeba zaslat leteckému přepravci, který měl let realizovat.

 

V případě, že Vám ze strany letecké společnosti nebyla do 6 týdnů ode dne přijetí stížnosti poskytnuta odpověď nebo pokud nejste spokojeni s odpovědí, zašlete prosím vyplněný formulář na adresu Úřadu pro civilní letectví (ÚCL): Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6. V elektronické podobě (tj. scan-kopie formuláře s Vaším podpisem) je možné vyplněný formulář stížnosti zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu caa@caa_cz nebo podatelna@caa_cz.

 

Formulář stížnosti ve formátu pdf naleznete na této stránce:

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_cs.pdf

 

Anglickou verzi formuláře stížnosti naleznete na této stránce:

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_en.pdf

  

 

Stížnostmi cestujících se v rámci své působnosti zabývá vždy úřad té evropské země, v níž incident nastal. V případě, že incident nastal v zemi, která není členskou zemí EU (tzv. v třetí zemi) a let byl zároveň realizován tzv. dopravcem Společenství (tj. dopravcem, kterému byla udělena provozní licence v členském státu EU), stížnost je příslušný řešit úřad v zemi cílového místa určení - tj. místa příletu vyznačeném na letence cestujícího (jedná-li se o zemi, která je členským státem EU). Seznam výše uvedených úřadů naleznete zde.

 

Pokud cestující zašle stížnost úřadu, který není oprávněn se z hlediska své místní působnosti stížností zabývat, dotčený úřad stížnost automaticky předá relevantnímu úřadu a vyrozumí o tom cestujícího.

Výběr jazyka česky english